Velkommen til nytt skoleår!

Vi ønsker alle velkommen til et helt nytt skoleår, og spesielt til nye elever og våre 30 førsteklassinger!

Ferie er jo for de fleste å gjøre andre ting enn det man gjør i hverdagen- vi håper alle har samlet gode ferieminner!

I år har vi 248 elever og 40 ansatte på Lindhøy.

Hver dag planlegger og arbeider våre pedagoger og andre ansatte for at alle elevene våre skal få mulighet til å utvikle seg og lære i en trygg og aktiv skoledag.

Skoleåret vårt er inndelt i fem perioder, hvor elvene arbeider med ulike tema, kunnskaper og ferdigheter. Elevene møter mange ulike læringsaktiviteter, ulike metoder og strategier. Vi bruker varierte læringsarenaer- både skolebygget, skolegården og lokalmiljøet er våre «klasserom».

I år innfører vi ny sosial aktivitetsplan. Planen omhandler fellesaktiviteter vi ønsker å gjennomføre for å styrke læringsmiljø. Det blir fint med mer faglig og sosialt fellesskap på tvers av trinn.

Færder er en øy-kommune, og det er spesielt flott at det satses på både svømmeopplæring og på båt- og sjøkunnskap (Med vind i seilene og Megin-båter).

Skolen og FAU har et tett samarbeid. Caspar Rieber Mohn er leder i FAU.

Så oppfordrer vi alle til å ta kontakt med lærere på trinnet eller ledelsen hvis dere har spørsmål om deres barns skoledag eller om annet som angår skolen/ SFO. Vi ønsker et tett samarbeid med dere for å finne gode løsninger på små og store spørsmål.

Skolestart onsdag 17. august

  •  Skoledagen for elever på 2.-7. trinn: kl 08.20-12.50 .

Alle møter ved sine baserom/ faste oppmøtested, og går sammen til fellessamlingen på utescenen- det blir fint å se dere igjen!

  • Skoledagen for elever 1. trinn: kl 09.30-12.00. Oppmøte ved utescenen i skolegård sør- vi gleder oss til å treffe dere alle!

Leksehjelp

Skolen tilbyr leksehjelp til elever på 3.-7. trinn med oppstart mandag 29. august.

Elever på 3.-4. trinn: Tirsdager kl 13.00-14.00

Elever på 5.-7. trinn: Mandager kl 14.00-15.00 og tirsdag kl 13.00-14.00

Foresatte melder sitt barn på leksehjelp ved å sende en skole-sms til kontaktlærer om dette innen onsdag 24. august.

Se egen informasjon om leksehjelp som legges ut på hjemmesiden mandag 22. august.

app IST Home

Dette skoleåret blir det mulig med chat og innlegg via en foresatt-app som heter IST Home. Chat skal ta over for SkoleSMS på sikt, og innleggene tar over for nyheter og planer som nå blir lagt ut på hjemmesidene.

IST Home kan ikke levere chat mellom foresatte og lærere for skole fra skolestart av, derfor må vi beholde praksis med SkoleSMS fram til det er klart til bruk. Mer info kommer senere. 

(For SFO er IST Home etablert og igangsatt).

Helsesykepleier:

Anne Grete har ferie ut august.

Vi gleder oss til onsdagen- velkommen!

Hilsen alle ansatte og ledelsen ved Lindhøy skole