Kontakt

Kontaktlærere 1. trinn

Catharina Herlovsen, catharina.herlofsen@faerder.kommune.no

Kari Aasbø, kari.aasbo@faerder.kommune.no