For en fangst 6.trinn fikk i dag. De plukket plast og annen søppel på et lite område som heter Kjøje,  i nærheten av Eidenestranda. Det var virkelig noen motiverte og ivrige elever. De hjalp også en hytteeier med å løfte båt på henger. Som takk fikk de sette alle 50 søppelsekker på brygga slik at det blir lett for Skjærgårdstjenesten å hente de. 

Dette er et tydelig bevis på at det nytter å gjøre en innsats, selv på vår egen lille øy. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i årets TV-aksjon!

 

 

Elevundersøkelsen på Lindhøy skole vil bli gjennomført i løpet av uke 43 og 45.

Elevene på  5. - 7.trinn deltar.

  • 5. trinn – uke 43
  • 6. trinn – uke 45
  • 7. trinn – uke 45

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring.

Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Udir.

I uke 42 vil alle trinnene på Lindhøy markere årets TV-aksjon "et hav av muligheter" med mange ulike aktiviteter. Aksjonen går i år til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Vi som bor på en øy, omgitt av sjø, er selvsagt opptatt av dette. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. 

Det er et stort engasjement ute på alle trinn, elevene er opptatt av bærekraft, av dyrelivet og av miljø. De ser også at plast hoper seg opp rundt våre små øyer -det er verken pent eller miljøvennlig. Derfor kommer alle trinnene til å gå ut på et av våre nærområder og plukke plast langs strandkanten denne uka.   

I går tok 2.trinn turen ned til Gonstranda, der plukket de fire store søppelsekker med plast og søppel og gjorde det fint og plastrent der nede . I tillegg fant de en død sel -hva hadde skjedd med den? -kunne være "et hav av muligheter"... spennende var det. 

Vi setter også stor pris på at kommunen har avtale med fylket og skjærgårdstjenesten om henting av søppelsekker langs stranden, dette gjelder ikke bare oss, men alle innbyggerne på øya, se skjema her

 Årets fantastiske 1. trinn har kommet godt i gang! Om morgenen stiller de opp på rekke, bruker tid i garderoben - de øver på elevrollen i alle sammenhenger!  Dette er et trinn som legger stor vekt på læringsaktiviteter, ukentlig er de å se på vei til Kjæreskogen.

Vi har hatt en finværshøst, det er vi glade for med tanke på at trinnene fortsatt er inndelt i kohorter og har tildelte uteområder. Det er stor aktivitet og flott å se hvordan elvene og de voksne løser situasjonen på en best mulig måte.

Alle foreldremøter er gjennomført, og nå gjenstår det bare konstituering av FAU og sammensetning av nytt SU.

Skolens elevråd er valgt og vi gleder oss til å følge deres engasjement og fokus i året som kommer.

Det er en del fravær ifbm korona, både blant elever og ansatte. Det er viktig for skolen at dere snakker med kontaktlærer om fravær som strekker seg over flere dager. Vi ønsker å få til en god løsning på samarbeid om arbeidsplaner og hjemmeundervisning.

Oppdatert veileder finner dere her

Etter høstferien blir det markering av årets TV-aksjon. Vi kommer til å sende ut en oversikt over aktiviteter på alle trinn. Følg med på informasjon om dette!

Skolens SFO holder åpent i høstferien, der kan ungene, blant annet, glede seg til nyinnkjøpte sparkesykler.

Vi ønsker alle en god høstferieuke- hold avstand og vask hendene- så ses vi i uke 42!

Med vennlig hilsen 

Rektor Bente  

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/

Vi vil strekke oss langt for å følge anbefalinger fra Udir.

Vi oppfordrer foresatte til å raskt ta kontakt med skolen dersom deres barn er hjemme på grunn av: 

· milde symptomer og sykdomsfølelse

· langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon

· nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe

I et nært samarbeid med dere og deres barn, vil vi forsøke å finne gode løsninger for opplæring hjemme.

 

Fra artikkelen:

 

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon.

Skolen må ha god dialog med hjemmet og sørge for at elevene og foreldrene får informasjon om hvilken rett elevene har til opplæring hjemme. Det er viktig at elevene ikke kvier seg for å være hjemme slik at de møter på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Elevene har rett til opplæring

Dersom elevene ikke kan få opplæringen på skolen, har skolen plikt til å tilby opplæring på en annen måte slik at man sikrer at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Skolen må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme.

Det vil være ulike grunner til at eleven ikke kan møte på skolen. Dette avgjør om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Skolen har plikt til å gi opplæring hjemme hvis elever har:

 

· milde symptomer og sykdomsfølelse

· langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon

· nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe (Hvis elevene har annet fravær av helsegrunner, gjelder de ordinære reglene. Se rundskriv Udir-6-2014).

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har symptomer og sykdomsfølelse

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ville normalt ha møtt på skolen, men må nå holde seg hjemme av smittevernhensyn.

Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig, og eleven skal dermed ha opplæring hjemme. Når man vet om fraværet blir langvarig, bør skolene komme i gang med opplæringen så raskt som mulig. Vi anbefaler at skolen, så langt det er mulig, legger opp til at elevene følger planene for faget hjemmefra.

Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. For elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, anbefaler vi likevel at skolene legger til rett for at elevene kan gjøre noe skolearbeid. Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet regnes som langvarig, og elevene skal få opplæring hjemme.

Hvordan gjennomføre opplæring hjemme?

Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold.

Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet:

· hjemmeoppgaver

· opplæring via læringsplattformer

· kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon

Utdanningsdirektoratet

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon.

Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme og hvordan opplæringen kan gjennomføres. 

 

Regjeringen skole

Informasjon fra regjeringen.

På denne siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene. Informasjon til foreldre om barn og koronavirus.

 

Det viser seg at skolebussen for henting av mellomtrinnselever på torsdager vil være forsinket på torsdager fremover. Den vil ankomme skolen ca kl. 14.30 torsdager.

VTFK jobber for tiden med å finne en løsning på dette, slik at ventetiden kortes ned.