17. mai er tog, pynt, is, leker, pølser, flagg, heiarop, skolemusikk, venner, familie og mye mer. For andre året på rad, blir det ingen tradisjonell 17. mai-feiring. Dette må vi gjøre noe med! I trygge rammer, får vi til en mini-markering onsdag 12.mai. Sammen med barnehagen, skolemusikken og FAU kommer skolen og barnehagen til å gjennomføre en 17.-mai-feiring den 12.mai. På grunn av smittevern blir det dessverre kun for våre elever og barnehagebarn. Vi sørger for at det blir tog, skolemusikk, pølser og is, heiarop, leker. 

Dere kan lese mer her:  17. mai markering 12. mai info hjem (PDF, 90 kB)​​​​​​​

På Lindhøy sees foreldresamtalen i sammenheng med halvårsvurderingen. Vi ønsker å informere om dette slik at foresatte er best mulig forberedt til foreldresamtalen våren 2021!

Mer info kan du lese her: Informasjon om foreldresamtalen og halvårsvurdering (PDF, 45 kB)

Flere klasser har vært med på å samle inn brukte batterier de siste ukene -og sørger for at de gjenvinnes i stedet for å havne i søpla, eller enda verre -i naturen. Det har vært et stort engasjement, og det har blitt samlet inn veldig mye. Nå veies det og lages statistikk over hvor mye som er samlet inn, før vi kjører de til gjenvinningsstasjonen. Takk for innsatsen!  

Gruppen møtes ute hver mandag kl 1730-1830.

Frem mot sommeren skal de prøve deg på orientering, digitale poster, skattejakt og andre aktiviteter.

Ta kontakt med Karianne Fossli i Friskliv ung om dere er interessert.

Sted: ute eller i gymsalen på Borgheim ungdomsskole

Tidspunkt: mandager kl. 17:30–18:30 To aktivitetskontakter leder aktivitetene.

Tilbudet er gratis.

Påmelding/informasjon:

 • Karianne Fossli, tlf.: 95 19 35 20

 

Helt grønn skolevei 2021 DM A4_Færder (PDF, 2 MB)

Det er ikke sikkert alle klassene kommer til å være med på selve konkurransen, men vi oppfordrer likevel alle til å komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. 

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVA? Helt grønn skolevei! er en kampanje for at barna på barneskolene i Færder i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORFOR? Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skoleveien. Barna får i tillegg mosjon og frisk luft, og forurensende utslipp fra bilene reduseres.

HELT GRØNN SKOLEVEI!  HVEM? Sandefjord kommune sammen med Tønsberg og Færder kommuner planlegger og står for gjennomføring av kampanjen i samarbeid med barneskolene. Kampanjen er et gratis tilbud til barneskolene, som selv velger hvor mange og hvilke skoletrinn som skal delta. Kampanjeperioden i år er fra 19. april til 28. mai 2021.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORDAN? Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til skolen registreres dette på et skjema i klassen eller enheten. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skoleveiturer. I løpet av kampanjen trekkes det ukesvinnere. Vinnerne som får høyest andel grønne dager får fine premier. Mer informasjon kommer nærmere kampanjen.

Fra mandag 19. april er vi endelig tilbake på gult lys i skole og SFO, og det vil oppleves godt for oss alle!

I går ble det sendt ut et informasjonsskriv fra Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune. Vi oppfordrer alle foresatte til å lese dette!

Fra mandag 19. april vil SFO igjen ha har normale åpningstider.

Fra mandag 19. april vil skoledagen avsluttes til ordinær tid hver dag og vi har ikke kortere skoledager mandag, torsdag og fredag.

Vi ønsker alle god helg- nyt det flotte vårværet! 

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

Før påske vurderte skolen at det var nødvendig å igangsette tiltak for å sikre gode smittevernstiltak og forsvarlig drift, det var spesielt utfordrende å skaffe tilstrekkelig bemanning.

Situasjonen er fortsatt utfordrende for oss, og skolen viderefører igangsatte tiltak i uke 15, da med noen få justeringer:

 • Skoledagen avsluttes kl 12.50 hver dag for 1.-7. trinn
 • Redusert åpningstid i SFO til kl 08.00-15.30. Foresatte som har behov for SFO-tilbud utover redusert åpningstid tar kontakt med avdelingsleder Marit G (mobil 90914183)
 • 5.-7. trinn har to uteskoledager/skoledager og tre skoledager hjemme
 • På 5.-7. trinn sikrer skolen oppfølging av spesialt sårbare elever og elever som har behov for et skoletilbud
 • Vi har delt kohortene på 6. og 7. trinn i mindre grupper i uke 15

Det er svært viktig at barn med symptomer ikke sendes til skolen, vi ber dere om å være ekstra påpasselige nå! Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider.

Videreføringen av tiltakene er drøftet med FAU-leder Caspar. 

Hilsen rektor Bente Marthinsen 

 Vi takker hjemmene og FAU v/Caspar for all samarbeid, positivitet og forståelse rundt de siste ukenes endringer. Vi takker alle elevene som alltid viser forståelse og glede. Vi takker de ansatte som står på og sørger for å holde skolen i gang. Det har vært en fin uke, med mange forskjellige elevaktiviteter.

God påske alle sammen! 

 

 Hei, alle foresatte

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst, har i dag sendt ut informasjonsbrev til alle foresatte i barnehage og skole. Brevet ligger på kommunen- og skolens hjemmeside. Vi oppfordrer alle til å lese dette!

I brevet blir blant annet skolens utfordringer med å skaffe tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift omtalt. Lindhøy skole er nå i en situasjon hvor dette er veldig utfordrende. Skolen har løpende vurdert situasjonen rundt bemanning og opprettholdelse av smittevern siden overgangen til rødt lys i uke 9. FAU ved leder Caspar har deltatt i vurderingene, i tillegg til skolens ansatte og tillitsvalgte. Skoleledelsen sentralt har i hele perioden gitt oss god støtte og veiledning.

Lindhøy har valgt å videreføre klasser på trinn som kohorter, ikke redusere kohortstørrelse. Skolene har lokalt handlingsrom, blant annet ifht skolens forutsetninger (jmf Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn).

Vi ser nå at det er nødvendig å styrke tiltakene en periode, uke 12 og 14, for å:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning på 1.-4. trinn for å gjennomføre en skoledag med tett oppfølging både faglig og sosialt. Vi skal og vil prioritere at de yngste elevene får opprettholdt sitt skoletilbud på skolen
 • Sikre at kohortene ikke blandes, slik at både eventuell ventekarantene/ karantene unngås for et helt trinn
 • Sikre oppfølging av spesielt sårbare elever

 

 1. Tiltak på 5.-7. trinn i uke 12 og 14
 • I uke 12: Hjemmeskole fire dager og en uteskoledag (kl 09.00-13.00)
 • I uke 14: Hjemmeskole tre dager og en uteskoledag (kl 09.00-13.00)
 • Hjemmeskole gjennomføres av kontaktlærerne på trinnet. Andre voksne på trinnet blir overført til et annet fast trinn (på 1.-4. trinn) slik at vi får til reell styrking av voksentetthet og smittevern
 • Vi vil ha et skoletilbud til elever på 5.-7. trinn som har behov for det. Disse elevene vil få oppfølging av kjente voksne. Kontaktlærerne avtaler skoletilbudet direkte med foresatte
 • I løpet av fredag ettermiddag vil hvert trinn sende ut informasjon om uka som kommer

 

 1. Tiltak på SFO i uke 12 og 14
 • Åpningstiden reduseres til kl 08.00-15.30
 • Foresatte som har behov for SFO-tilbud utover redusert åpningstid tar kontakt med avdelingsleder Marit G (mobil 90914183)

 

(Vi har pr i dag åtte kohorter i SFO, dette er svært ressurskrevende. Samtidig ser vi at antall barn som kommer i SFO er redusert, og mange kommer senere om morgenen og går tidligere hjem. Dette tror vi har en sammenheng med barnehagens reduserte åpningstid).

 1. Tiltak for elever på 1.-4. trinn
 • Skoledagen avsluttes kl 12.50 mandag til fredag

Vi vil igjen takke dere foresatte for god dialog og samarbeidet, både ifht trinnet og oss i ledelsen.

Vi vil igjen takke de ansatte i skole og SFO for den fantastiske innsatsen de gjør hver dag for å ivareta elevene våre.

Hold ut- det blir bra igjen!

Lindhøy, 18. mars 2021

Hilsen fra Caspar FAU-leder og Bente M. rektor