Så er skoleåret over, tiden går så fort for oss på Lindhøy, sikkert fordi det er høyt aktivitetsnivå og mye spennende, gøy og utfordrende som skjer hver dag! Også dette ble et skoleår med koronarestriksjoner, helt frem til februar holdt vi på!

Denne våren har det vært så godt å være tilbake til «normalen»! Vi kjente litt ekstra på «godfølelsen» på sommerfesten med 1.-4. trinn og på avslutningen for vårt flotte 7. trinn denne uka.

Nå gjenstår sommerskole for ca 30 elever fra 4.-6. trinn neste uke, og at SFO holder åpent til 1. juli- så låses dørene våre.

Takk til alle foresatte for samarbeid til barnas og skolens beste!

Lykke til til dere som ikke har barn på skolen lenger, og til alle dere andre- vi ses i august!

Administrasjonen ved skolen er betjent frem til 28. juni, alle dager kl 09.00-14.00. Etter det gjøres henvendelser til AMS Færder.

Vi ønsker alle en riktig god sommerferie!

 

I uke 22 gjennomfører Lindhøy skole elevkonferanse om læring og trivsel for 4. - 7.trinn. Vi gleder oss!

Elevkonferansen (PDF, 2 MB)

 

Informasjon til foresatte 

Hvorfor sommerskole?  

Utdanningsdirektoratet bevilget i 2021 korona-tilskudd til kommunene for at skolene kunne sette inn forsterkende sosiale og faglige tiltak for å møte utfordringer etter korona. På Lindhøy har vi fortsatt igjen midler fra tilskuddet og ønsker derfor å tilby sommerskole også i år! Lindhøy Sommerskole er et frivillig tilbud, og dette blir en uke med mulighet for aktiv utforskende læring og positive sommeropplevelser sammen med jevnaldrende! 

Hvordan organiseres sommerskolen i uke 25?  

  • Tilbudet gis til totalt 36 elever på nåværende 4. og 5. trinn 

  • Tilbudet er gratis 

  • Skoledagen varer fra kl. 09:00 til kl. 14:00 

  • Det serveres frokost og lunsj hver dag  

  • Oppmøte i nordbygget  

Planlagte lærings- og samarbeidsaktiviteter: 

  • Kl 09.00: Oppmøte i nordbygget, frokost 

  • Kl 09.30-12.00: Aktiviteter  

  • Kl 12.00: Lunsj 

  • Kl 12.30-14.00: Aktiviteter   

Sommerskolelærere: Dag Valskar, Inger-Lise Vikstrøm og Kjetil Langsrud  

Løpende påmelding til bente.marthinsen@faerder.kommune.no innen fredag 3. juni. (Fint hvis dere oppgir eventuelle allergier ev. annen viktig informasjon om eleven). 

Færder Kulturskole

Færder kulturskole har laget en brosjyre med oversikt over sine tilbud for skoleåret 2022/2023.

Brosjyre for Færder kulturskole 2022/2023 (PDF, 2 MB)

 

Det har vært en veldig aktiv og fin føpåsketid på Lindhøy skole og litt ekstra stas med påskeverksted for noen trinn. Vi ønsker alle en riktig fin påskeferie - om den blir på vakre Tjøme eller andre steder. 

God påske - gult er kult! 

 

  


  

 

Her kommer det litt informasjon om vårens foreldresamtaler:

På skolen skal elevene utvikle ulike kompetanser og forståelse av sammenhenger i fag, på tvers av fag og for “dyp læring”. Gjennom ulike praktiske aktiviteter skal elevene bruke det de har lært. De fem grunnleggende ferdigheter; lese, skrive, regne, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter danner grunnmuren for all læring.

På Lindhøy planlegger lærerne for undervisningsperioder (“periodeplaner”) på seks uker, ofte med et hovedtema hvor flere fag sette sammen.

 I dag har feiebilen vært på Lindhøy, det er et sikkert vårtegn!

Vi har to uker igjen til påskeferien, og skoledagene er fylt med høyt aktivitetsnivå ute og inne.

Denne uken har vært spesielt spennende for 7. trinnet som er på leirskole på Brennabu. De har sendt rapporter om aktive og blide elever i strålende vintervær!

Som mange allerede vet, vil 17. maifeiringen bli lagt til Lindhøy i år. Det er anleggsarbeid på Tjøme ungdomsskole. FAU har 17. mai som sak i møte kommende tirsdag.

Foreldremøtene er godt i gang, det har vært flere møter denne uken. Minner om informasjon som vi delte her og på fb 14. mars.

Siste skoledag før påske samler vi elevene til en felles avslutning, det blir den første fellessamling etter gjenåpningen- vi gleder oss!

I uke 14 gjennomfører alle trinnene vår egen trivselsundersøkelse. Her får vi nyttig informasjon om elevens trivsel på skolen.

Skolekoret er i gang, og klassekorpset øver ukentlig- herlig med sang og musikk som siver ut i ganger og gjennom dører!

Uteområdene er nå fordelt på trinn. Elevrådet har hatt saken til diskusjon. Både 1. og 2. trinn har sine vanlige områder i sør og vest. Elevene på 3.-5. trinn fortsetter med tre fellesområder som de rullerer på, med muligheten til også å blande seg. På 6.-7. trinn deler de også «sine» områder i nord. Aktivitetsparken er tilgjengelig etter en fast plan.

De nye trivselslederne arrangerer aktiviteter i tre storefri hver uke, de gjør en super innsats!

Så må vi også nevne at det igjen er forberedelse til såing og planting i kjøkkenhagen bak renovasjonsbygget, dette er et fellesprosjekt mellom skole og SFO.

Flere trinn vil også koples på læringsaktiviteter i skolehagen utover våren.

Vi ønsker aktive elever. I SFO styrkes fokuset på fysisk aktivitet fra uke 16. Da blir det «nye» voksenstyrte aktiviteter ute i skolegården tre dager i uken. Det blir gøy!

God helg alle sammen! 

På Lindhøy skole gjennomfører vi to foreldremøter hvert skoleår, et høst- og et vårmøte. Vårmøtene gjennomføres som fysiske møter på skolen før påske.

Lærerne på det enkelte trinn har ansvar for å gjennomføre møtene, og for å planlegge møtene i samarbeid med foreldrekontaktene på trinnet.

Møtene er ofte inndelt i tre økter:

- Informasjon v/ lærerne

- Informasjon (og valg) v/ foreldrekontaktene

- Fellestema til diskusjon i foreldregruppa

Når møtene planlegges har man mulighet til å velge tema fra skolens foreldremøteplan, fra rutinen «Fra eldst til yngst» (foreldreskole i Færder kommune) eller å selv velge et eget tema som er aktuelt for trinnet. Noen ganger vil også FAU ha forslag til fellestema for alle trinn.

På Lindhøy skole forventer vi at alle elever er representert med en foresatt på foreldremøter, og at foresatte som ikke kan delta gir beskjed til kontaktlærer om dette.

Vel møtt alle sammen!

Forskrift til Opplæringsloven

§ 20-3.Foreldresamarbeid i grunnskolen

Skolen  skal halde kontakt med foreldra gjennom opplæringsåret. Skolen skal i starten av kvart. Opplæringsår halde eit foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er relevant for foreldra.

 

Vennlig hilsen

Bente Marthinsen

Virksomhetsleder 

Lindhøy skole

Flere Farger

Bli med oss i Flere Farger da vel - helt gratis tilbud!

Vi gleder oss til å jobbe videre mot forestillingen Øy’ne synger som skal spilles flere ganger både på Labakken skole og på Nøtterøy Kulturhus i mai/juni måned.

I den forbindelse må vi be om bindene påmelding slik at vi er helt sikre på hvem som blir med, så vi kan fordele oppgaver.

   


Elevene har fått med seg samtykkeskjema for utdeling av JOD-tabletter som ranselpost i dag. Vi ber alle foresatte returnere skjemaet innen torsdag 10. mars. Se også informasjon på kommunes hjemmeside.

Prosedyre for utdeling av jodtabletter (PDF, 202 kB)

Utdeling av jodtabletter_samtykkeskjema (PDF, 105 kB)