For de fleste av oss nærmer sommerferien seg dag for dag- og for de fleste av oss blir det feriedager her på sommerøya eller norgesferie!

Vi legger bak oss et uvanlig skoleår i skole og SFO. 

Koronaskolen var ingen ønsket situasjonen, men vi forsøkte å få til gode løsninger underveis! Vi er stolte og takknemmelighet for det vi har fått til sammen med de ansatte, elevene våre, dere foresatte og FAU med leder Caspar.

Dette året har vi gjort oss bedre kjent med fagfornyelsen, og «Lindhøymodellen» med periodeplaner. Vi har hatt fokus på dybdelæring, kompetansebegrepet og underveisvurdering – og vi ser at skolen beveger seg i nye retninger. Elevene øver på ferdigheter ute og inne. Megin med roing, seiling og sykling i solskinn! Elevene skal være aktivt involvert i egen læring, de skal lære sammen med andre og de skal blant annet bruke varierte arbeidsmetoder. For å møte fagfornyelsen best mulig har vi sterk tro på temaundervisning og flerfaglig og tverrfaglig læring. Elevene har vært med på temaer som» Ride ride ranke», «Eplekart og andre kart», «Et hav av muligheter», «Liten? Jeg? Langt ifra! », «LIAS- is there anything out there? », «Matsvinn» og «Fake & Fame». 

 

Det er spennende å være med på de endringene som skjer i Færderskolen, og dette året fikk vi bl.a. ta del i et pilotprosjekt med iPad på 1. trinn, et prosjekt som Lindhøy viderefører! Så har dere kanskje hørt om COS, Nærværsteam, helhetlig plan for oppvekst, Med vind i seilene og mye annet..

  Så var det spesielt stas å få til en uke sommerskole for 25 elever på 4. og 5. trinn! De har hatt en superuke, med varierte læringsaktiviteter og fine fellesopplevelser- for første gang dette året på tvers av trinn. Takk til Dag, Kjetil og Inger Lise som tok denne utfordringen! 

Takk til de som slutter:

Bente Lilje, fagarbeider og sosiallærer. Bente har gjort en stor innsats for skolens læringsmiljø og har gjennomført mange barnesamtaler, elevrådsmøter, møter med foresatte og ansatte.. gjort så mye for skolen!

Marianne Tornes kom til oss som assistent i 2009 når Hvasser skole ble nedlagt. Marianne har veiledet og støttet mange elever, og hun har gjort en fantastisk innsats med K&H-faget!

Kari Hvitstein, lærer og «kunstnerisk pådriver» har søkt seg over til Brattås. Kari har stor ære for den dreiningen som ble gjort på Lindhøy med å sette forestillinger i fokus.

Vi legger ut ny informasjon før skolestart onsdag 18. august.

Frem til det: Hold dere friske, vask hendene og ta vare på hverandre!

God sommer fra alle ansatte -og ledelsen ved Arnt, Marit og Bente

Fredag var det avslutningsdag på alle trinn, mange var på turer i nærmiljøet; gåturer, skatebanen, uteleker, bading, krabbefiske og mye annet gjorde dagen litt «spesiell»!

Vi har sagt farvel og lykke til på ferden til våre flotte 7. klassinger- heldige er de som får ta imot disse elevene på 8. trinn!

Personalet hadde nok en gang avslutning på teams (bildet er i fra fjor sommer), men heldigvis kan de voksne sitte sammen på «sitt trinn»! Det var litt servering, film fra skolen og taler. Personalet på skolen og i SFO har gjort en fantastisk innsats under koronaskolen, det kan ikke sies mange nok ganger!

Mandag til uka starter vi sommerskole- det er 23 påmeldte og det kommer til å bli opplevelsesrike dager med varierte aktiviteter. Elevene skal være aldersblanda fra 4. og 5. trinn i en kohort- det er også fint for første gang siden mars 2020!

Vi kan ikke gå i ferie uten å ha takket FAU for deres innsats og ikke minst leder Caspar for tett og godt samarbeid! FAU har fikset snøkanon, deltatt på «mini 17.-mai», søkt økonomisk støtte til nærmiljøanlegg og ikke minst bidratt til god håndtering av utfordringer på de ulike nivåene i korona-skolen. Tusen takk for det!

Tusen takk til alle dere foresatte, både for samarbeid på trinn, men også for deres innsats inn i koronaskolens ulike faser. 

Vi vil også takke ansatte som slutter; pensjonistene Ellen Thorvaldsen, Marianne Tornes og Bente Lilje. I tillegg skal Kari Hvitstein starte som lærer på Brattås. Vi må også nevne at Jarle vaktmester gikk over i nye stilling nå i juni. Vi ønsker alle lykke til og sier tusen takk for flott innsats!

Skolestart i august:

  • Første skoledag er onsdag 18. august
  • Elever på 2.-7. trinn møter kl 08.20 på sitt nye tildelte uteområde
  • Elever på 1. trinn møter på utescenen i sør kl 09.30

Ps. Lindhøy velger å videreføre faste uteområder også etter sommerferien, dette for å unngå omgjøringer og usikkerhet. Vi vurderer fortløpende hvor lenge ordningen skal vare. 

Vi vil samtidig takke Paal Pande med sin siste arbeidsuke på Kruge leirskole. Her avbildet sammen med driver og eier av leirskolen, Mona Dahl.

 Paal sin innsats som leirskolelærer kan ikke oppsummeres med annet enn fantastisk! -Paal har gitt besøksklassene opplevelser, minner og erfaringer for livet, sa rektor Bente M. når hun overrakte blomst på vegne av Lindhøy skole.

Leirskolelærer Erik Aasmyr gikk av med pensjon før årets sesong.

Nye leirskolelærere er ansatt, disse vil ha delt arbeidssted mellom Kruge leirskole og Lindhøy skole.

God sommer alle sammen- hold avstand og vask hendene! 😊

Hilsen alle oss på Lindhøy skole

Sommerferien nærmer seg og vi har finværsdager med læringsaktiviteter både ute og inne, og mange trinn er også på farta rundt på øya.

  • Tirsdag har vi avslutning for vårt kjære 7. trinn . Det er sendt ut invitasjon og informasjon til foresatte.
  • Alle trinn vil rydde i garderober. Lurt om dere foresatte sender med en ekstra plastpose som elevene kan ha "gjenglemt" tøy i. Dere kan selvfølgelig komme innom å sjekke garderobene dersom det er noe dere savner, husk munnbind! Gjenglemt tøy vil bli gitt bort til Frelsesarmeen.
  • Siste skoledag slutter alle trinn kl 13.00. Vi oppfordrer de eldste til å sykle/gå til skolen denne dagen. Vi sender busselevene med rutebuss rundt kl 13. Elever på 1.-4. trinn som ikke kan ta rutebuss, bli hentet, eller bor i Hulebak-området, kan få tilsyn på SFO mellom kl 13 og 14 . Ta direkte kontakt med Marit for "påmelding" (mail: Marit.Gjertsen@faerder.kommune.no).
  • I uke 25 gjennomfører vi for første gang sommerskole! Det vil være ca 25 elever fra 3.-5. trinn som deltar i år. Tre av våre lærere har ansvaret for innhold, organisering og gjennomføringen av uka. De har laget et variert og spennende program.

Vi ønsker alle en god helg i sommersola! 

Det er mange som skal levere eller slippe av barn på morgenen -og hente på ettermiddagen. Vi minner om viktigheten av å være forsiktig. Sørg for at din verdifulle passasjer kommer seg trygt ut av parkeringsplassen. Bruk fotgjengerovergangene og se deg godt for før du rygger.  

Tenk på våre 2.klassinger som enda ikke har opplevd et normalt skoletog på 17. mai. Derfor er det fint at vi, på andre året, fikk laget vår egen lille "17-mai-fest" på Lindhøy. Vi lot oss ikke stoppe av verken regn eller vind. Det ble et vått, smilende og ropende hurratog sammen med skolemusikken og barnehagen i dag. Etter tog, taler og hurrarop ble det pølser og is og aktiviteter på alle trinn. 

Takk til skolemusikken for musikken  - Takk til FAU for pølser og is - takk til elevrådsrepresentantene Ingrid-Alexia og Jens Martin og takk til alle som deltok og organiserte.     

Vi ønsker alle en god helg og god 17.-mai!

17. mai er tog, pynt, is, leker, pølser, flagg, heiarop, skolemusikk, venner, familie og mye mer. For andre året på rad, blir det ingen tradisjonell 17. mai-feiring. Dette må vi gjøre noe med! I trygge rammer, får vi til en mini-markering onsdag 12.mai. Sammen med barnehagen, skolemusikken og FAU kommer skolen og barnehagen til å gjennomføre en 17.-mai-feiring den 12.mai. På grunn av smittevern blir det dessverre kun for våre elever og barnehagebarn. Vi sørger for at det blir tog, skolemusikk, pølser og is, heiarop, leker. 

Dere kan lese mer her:  17. mai markering 12. mai info hjem (PDF, 90 kB)​​​​​​​

På Lindhøy sees foreldresamtalen i sammenheng med halvårsvurderingen. Vi ønsker å informere om dette slik at foresatte er best mulig forberedt til foreldresamtalen våren 2021!

Mer info kan du lese her: Informasjon om foreldresamtalen og halvårsvurdering (PDF, 45 kB)

Flere klasser har vært med på å samle inn brukte batterier de siste ukene -og sørger for at de gjenvinnes i stedet for å havne i søpla, eller enda verre -i naturen. Det har vært et stort engasjement, og det har blitt samlet inn veldig mye. Nå veies det og lages statistikk over hvor mye som er samlet inn, før vi kjører de til gjenvinningsstasjonen. Takk for innsatsen!  

Helt grønn skolevei 2021 DM A4_Færder (PDF, 2 MB)

Det er ikke sikkert alle klassene kommer til å være med på selve konkurransen, men vi oppfordrer likevel alle til å komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. 

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVA? Helt grønn skolevei! er en kampanje for at barna på barneskolene i Færder i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORFOR? Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skoleveien. Barna får i tillegg mosjon og frisk luft, og forurensende utslipp fra bilene reduseres.

HELT GRØNN SKOLEVEI!  HVEM? Sandefjord kommune sammen med Tønsberg og Færder kommuner planlegger og står for gjennomføring av kampanjen i samarbeid med barneskolene. Kampanjen er et gratis tilbud til barneskolene, som selv velger hvor mange og hvilke skoletrinn som skal delta. Kampanjeperioden i år er fra 19. april til 28. mai 2021.

HELT GRØNN SKOLEVEI! HVORDAN? Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til skolen registreres dette på et skjema i klassen eller enheten. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skoleveiturer. I løpet av kampanjen trekkes det ukesvinnere. Vinnerne som får høyest andel grønne dager får fine premier. Mer informasjon kommer nærmere kampanjen.