Labakken skole. Foto.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2016.

Lindhøy skole ønsker å gjenoppta tradisjonen med omvendt julekalender- et bidrag til de som trenger litt ekstra i julen.  

Vi ønsker å støtte Frelsesarmeens «matposer» til familier som har behov. 

Foresatte, elever og ansatte kan levere bidrag (tørrvarer som feks hermetikk, kjeks, ulike posesupper/ferdigretter, nøtter, ris, godterier m m) til «gavekurven» i administrasjonen i perioden 1.-15. desember.  

«Gavekurven» blir hentet av Frelsesarmeen og de pakker om våre bidrag i «matposer» til utdeling i julen.  

Det er frivillig å bidra til skolens innsamling.  

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

Skolegudstjeneste i Tjøme kirke torsdag 2. desember for 1.-7. trinn kl 10.00

I år blir det igjen felles skolegudstjeneste for elever på 1.-7. trinn kl 10.00. Skolegudstjenesten er planlagt i samarbeid mellom skolen (fadderklassene på 2. og 6. trinn) og menighetskontoret.

Vi ber foresatte som ikke ønsker at elevene deltar på skolegudstjenesten om å melde ifra om dette til kontaktlærer innen onsdag 24. november. Elever med fritak vil få et likeverdig alternativt tilbud for elever på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn .

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste.

Skolen skal gi informasjon til alle foreldre i god tid hvis skolen ønsker å tilby elevene å delta på skolegudstjeneste. Samtidig skal skolen gi informasjon om det alternative tilbudet til elevene som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Skolen kan informere i for eksempel foreldremøter, på skolens nettsider eller på ulike læringsplattformer.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/ 

brev info

 

INFORMASJON OM AKTIVITETEN I BARNEHAGER OG SKOLER OG OM COVID

Vi nærmer oss julehøytiden med stormskritt. Etter et unntaksår med COVID 19-restriksjoner, har barnehager, skoler og hjelpetjenester i Færder har hatt så normal drift som mulig de siste månedene.

Alle barneskoler og skolefritidsordninger (SFO) i Færder kommune har en storsatsning i fysisk aktiv læring i regi av  Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL).

«Et annerledes juletre» videreføres også i 2021. Som tidligere år vil det henges opp lapper med julegaveønsker fra lokale barn og ungdom, som av ulike årsaker trenger å få ønskene sine oppfylt. Kommunen samarbeider med lokallagene Røde Kors i dette tiltaket. 

VIKTIG! Foresatte kan melde inn gaveønske selv på denne linken. Det er mulig å komme med ett ønske pr barn. Siste frist for å melde gaveønsker er 18.november.

Det kommer mer info på hjemmeside og sosiale medier etter hvert. 

Det er fortsatt noen elever som har problemer med sitt busskort. Dette er ikke elevenes skyld og de skal likevel få reise med bussen. Vi ber de som opplever feil med reisekort om å ta direkte kontakt med vkt på mail: kollektiv@vtfk.no. 

Vi forstår frustrasjonen hos enkelte og håper dette ordner seg raskt. 

Vi er på full fart inn i mørketiden og vi har 260 elever som reiser til og fra skolen hver dag -i tillegg til alle som skal i barnehagen. Vi ønsker at alle skal komme seg til og fra på en trygg og god måte og det er spesielt viktig at alle de voksne passer ekstra på -husk refleks!

  

Færder Kulturskole

Øy'ne synger

Flere Farger er en forestilling presentert av barn og ungdom fra hele verden. Dette er et nært, musikalsk møte med unge menneskers historie om hvem de er og hvor de kommer fra.