Regjeringen og Færder kommune har de siste dagene kommet med nye anbefalinger og tiltak. Vi følger opp med informasjon ifht justering er av tiltak på Lindhøy skole og SFO:

 • Gult lys: Skolen er på gult lys i veilederen. Det betyr at vi fortsetter med de tiltakene som vi allerede har, tiltakene har fungert godt på alle trinn. Det er viktig at vi reduserer kontakt og antall møter mellom kohorter/trinn. Våre tiltak er spesielt rettet mot å beholde tiltak som sikrer at hvert trinn er en kohort. Ved et smitteutbrudd kan det da begrense antall trinn som må i en karantene.
 • Rutinene løftes frem for elevene og de ansatte. Skoledagen skal være så normal som mulig. Behovet for nærhet og omsorg skal fortsatt ivaretas.
 • Vi har heldigvis ikke mye ansattfravær, og det betyr at undervisningen har gått som planlagt de fleste skoledagene i høst. Alle trinn har en PLAN B de kan iverksette ved fravær.
 • SFO: Se IST for oppdatert informasjon.
 • Hvis dere trenger å snakke med en ansatt eller å hente noe i et bygg, ber vi dere henvende dere til administrasjonen først
 • Vi oppfordrer dere til å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen, hvis det er mulig. Dersom elevene kan gå eller sykle til skolen så  er det fint. Kanskje kan de kjøres og settes av ved det gamle kommunehuset eller et annet sted i nærheten,  for så å gå til skolen?
 • Nasjonale tiltak: Det er viktig at vi alle følger de nye tiltakene Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt de kommende ukene
 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole/SFO, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe rest-symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).
 • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon på skolen sendes hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO.
 • Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.

 – Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis, påpeker overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Det er også viktig å følge gjeldende forbud og råd om antall personer som kan være samlet der du bor, samt holde seg til ferdiginnpakket godteri og ikke dele halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med.

Tenk alternativt og reduser antall kontakter

Det er fint å finne andre måter å feire halloween på enn den tradisjonelle knask eller knep-runden ute i nabolaget. Skattejakt, rebusløp og liknende med de samme faste gruppene man vanligvis er en del av er gode alternativer.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, forklarer Greve-Isdahl.

Knask eller knep-råd

Knask eller knep er en utendørsaktivitet for barn og unge, og så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav:

 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

For en fangst 6.trinn fikk i dag. De plukket plast og annen søppel på et lite område som heter Kjøje,  i nærheten av Eidenestranda. Det var virkelig noen motiverte og ivrige elever. De hjalp også en hytteeier med å løfte båt på henger. Som takk fikk de sette alle 50 søppelsekker på brygga slik at det blir lett for Skjærgårdstjenesten å hente de. 

Dette er et tydelig bevis på at det nytter å gjøre en innsats, selv på vår egen lille øy. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i årets TV-aksjon!

 

 

I uke 42 vil alle trinnene på Lindhøy markere årets TV-aksjon "et hav av muligheter" med mange ulike aktiviteter. Aksjonen går i år til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Vi som bor på en øy, omgitt av sjø, er selvsagt opptatt av dette. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. 

Det er et stort engasjement ute på alle trinn, elevene er opptatt av bærekraft, av dyrelivet og av miljø. De ser også at plast hoper seg opp rundt våre små øyer -det er verken pent eller miljøvennlig. Derfor kommer alle trinnene til å gå ut på et av våre nærområder og plukke plast langs strandkanten denne uka.   

I går tok 2.trinn turen ned til Gonstranda, der plukket de fire store søppelsekker med plast og søppel og gjorde det fint og plastrent der nede . I tillegg fant de en død sel -hva hadde skjedd med den? -kunne være "et hav av muligheter"... spennende var det. 

Vi setter også stor pris på at kommunen har avtale med fylket og skjærgårdstjenesten om henting av søppelsekker langs stranden, dette gjelder ikke bare oss, men alle innbyggerne på øya, se skjema her

 Årets fantastiske 1. trinn har kommet godt i gang! Om morgenen stiller de opp på rekke, bruker tid i garderoben - de øver på elevrollen i alle sammenhenger!  Dette er et trinn som legger stor vekt på læringsaktiviteter, ukentlig er de å se på vei til Kjæreskogen.

Vi har hatt en finværshøst, det er vi glade for med tanke på at trinnene fortsatt er inndelt i kohorter og har tildelte uteområder. Det er stor aktivitet og flott å se hvordan elvene og de voksne løser situasjonen på en best mulig måte.

Alle foreldremøter er gjennomført, og nå gjenstår det bare konstituering av FAU og sammensetning av nytt SU.

Skolens elevråd er valgt og vi gleder oss til å følge deres engasjement og fokus i året som kommer.

Det er en del fravær ifbm korona, både blant elever og ansatte. Det er viktig for skolen at dere snakker med kontaktlærer om fravær som strekker seg over flere dager. Vi ønsker å få til en god løsning på samarbeid om arbeidsplaner og hjemmeundervisning.

Oppdatert veileder finner dere her

Etter høstferien blir det markering av årets TV-aksjon. Vi kommer til å sende ut en oversikt over aktiviteter på alle trinn. Følg med på informasjon om dette!

Skolens SFO holder åpent i høstferien, der kan ungene, blant annet, glede seg til nyinnkjøpte sparkesykler.

Vi ønsker alle en god høstferieuke- hold avstand og vask hendene- så ses vi i uke 42!

Med vennlig hilsen 

Rektor Bente  

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/

Vi vil strekke oss langt for å følge anbefalinger fra Udir.

Vi oppfordrer foresatte til å raskt ta kontakt med skolen dersom deres barn er hjemme på grunn av: 

· milde symptomer og sykdomsfølelse

· langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon

· nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe

I et nært samarbeid med dere og deres barn, vil vi forsøke å finne gode løsninger for opplæring hjemme.

 

Fra artikkelen:

 

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon.

Skolen må ha god dialog med hjemmet og sørge for at elevene og foreldrene får informasjon om hvilken rett elevene har til opplæring hjemme. Det er viktig at elevene ikke kvier seg for å være hjemme slik at de møter på skolen selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Elevene har rett til opplæring

Dersom elevene ikke kan få opplæringen på skolen, har skolen plikt til å tilby opplæring på en annen måte slik at man sikrer at elevene i størst mulig grad får deltatt i opplæringen. Skolen må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Elevene har plikt til å delta i opplæringen uansett om den foregår på skolen eller om eleven får opplæringen hjemme.

Det vil være ulike grunner til at eleven ikke kan møte på skolen. Dette avgjør om eleven har krav på opplæring hjemme og hvor raskt skolen må komme i gang med opplæringen. Skolen har plikt til å gi opplæring hjemme hvis elever har:

 

· milde symptomer og sykdomsfølelse

· langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon

· nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe (Hvis elevene har annet fravær av helsegrunner, gjelder de ordinære reglene. Se rundskriv Udir-6-2014).

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har symptomer og sykdomsfølelse

Elever som er i karantene, i isolasjon eller har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ville normalt ha møtt på skolen, men må nå holde seg hjemme av smittevernhensyn.

Ved karantene og isolasjon må elevene ofte holde seg hjemme i 10 dager. Slikt fravær anses som langvarig, og eleven skal dermed ha opplæring hjemme. Når man vet om fraværet blir langvarig, bør skolene komme i gang med opplæringen så raskt som mulig. Vi anbefaler at skolen, så langt det er mulig, legger opp til at elevene følger planene for faget hjemmefra.

Dersom eleven må være hjemme under en uke på grunn av sykdom eller milde symptomer, har skolen i utgangspunktet ikke plikt til å gi opplæring hjemme. For elever som ikke kan komme på skolen på grunn av smittevern, anbefaler vi likevel at skolene legger til rett for at elevene kan gjøre noe skolearbeid. Hvis eleven må være hjemme en uke eller mer eller gjentatte ganger, vil fraværet regnes som langvarig, og elevene skal få opplæring hjemme.

Hvordan gjennomføre opplæring hjemme?

Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold.

Opplæring hjemme kan gis i form av blant annet:

· hjemmeoppgaver

· opplæring via læringsplattformer

· kontakt med skolen via læringsplattformer eller telefon

Det viser seg at skolebussen for henting av mellomtrinnselever på torsdager vil være forsinket på torsdager fremover. Den vil ankomme skolen ca kl. 14.30 torsdager.

VTFK jobber for tiden med å finne en løsning på dette, slik at ventetiden kortes ned. 

Vi håper alle har hatt en god sommerferie!

Vi gleder oss til å se dere alle- og spesielt til å ta imot skolestarterne våre på 1. trinn og flere nye elever på 2.-7. trinn.

Første skoledag:

1. trinn møter kl 09.30 – 12.00. i skolegård sør. Elever med foresatte/familie stiller seg opp ved merkepunktene som er lagt ut i skolegården -dette av hensyn til smittevern. Vi vil ha en tradisjonell velkomst, med unntak av at foresatte og familie ikke kan følge inn i klasserommene. Det kommer journalist fra Øyene som ønsker å lage en reportasje om første skoledag. Vennligst ta kontakt med inspektør Marit (mob. 90 91 41 83), hvis noen ikke ønsker at barnet skal bli tatt bilde av.

2. - 7. trinn møter kl 08.20 – 14.00 på basketbanen. Elevene går til oppmerkede områder for sitt trinn

Før sommeren ble vi godt kjent med den nye veilederen, som er basert på en trafikklysmodell.

Færder kommune er på gult trafikklys

Hovedpunkter fra gult trafikklys:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  Trinnvise kohorter på SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vi vil alle fortsette å:

 • Holde avstand
 • Vaske hendene
 • Nyse og hoste i albue
 • Være hjemme hvis vi er syke

Prinsippet med skaleringen i rødt, gult eller grønt nivå, er at tiltakene skal stå i forhold til situasjonen i vår kommune eller vår region. Lokal helsemyndighet avgjør rødt, gult eller grønt nivå i en kommune eller region (ikke de som jobber i barnehage og skole). 

På udir kan dere lese skolens veileder om smittevern

I den situasjonen vi befinner oss er det fortsatt viktig å vektlegge stabilitet og forutsigbarhet for elevene, de ansatte og dere foresatte. På Lindhøy skole viderefører vi mange av de rutinene vi hadde før sommerferien, men vi har også gjort noen endringer. Her er de viktigste rutinene og rammene vi følger fra skolestart:

Skoledagen har fra mandag normal skolelengde med start- og slutt tid.

 • Elevene på 1. – 7.tr starter kl 08.20 hver dag.
 • Elevene på 1.-4. trinn slutter kl 14.00 mandag og fredag og kl 12.50 tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Elevene på 5.-7. trinn slutter kl 14.00 mandag, torsdag og fredag og kl 12.50 tirsdag og onsdag.

 

 • Hver klasse er en kohort. To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis ute.
 • Elevene på trinnet kan leke sammen ute, på sitt tildelte uteområde
 • Elevene møter på trinnets uteområde hver morgen når de kommer til skolen

Vi viderefører våre rutiner med god håndhygiene:

 • Ved ankomst skole/inngang bygg
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 • Etter kontakt med dyr

Skolebussen går som normalt, skolen har fortsatt fokus på avstand til medelever ved  buss-oppstilling jmf retningslinjer fra fylkeskommunen (se info fra fylkeskomunnen)

 • Som hovedregel oppfordrer vi foresatte til å ikke følge sitt barn inn i skolegården. Vi har likevel forståelse for at noen barn har behov for å bli fulgt til skolen de første dagene. Vi ber foresatte som er i skolegården om å holde avstand
 • Foresatte som kommer til skolen på møter, skal registrere seg inn i en besøksprotokoll som ligger i skolens adm. Dette er et igangsatt sentralt tiltak for smittesporing. Data fra listen slettes etter tre uker
 • Leksehjelp: Vi avventer oppstart av leksehjelp inntil videre

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med inspektør Arnt Brede Opdahl (mobil 920 602 84) eller FAU-leder Caspar Rieber- Mohn (mobil 473 28 031), dersom dere ønsker mer informasjon.

Velkommen til et nytt skoleår- vi gleder oss til å treffe alle igjen!

Vennlig hilsen ledelsen og personalet ved Lindhøy skole ved rektor Bente Marthinsen og FAU- leder Caspar Rieber- Mohn  

Kjære alle dere! Vi legger bak oss et skoleår vi kommer til å huske! Vi har noen fantastiske ansatte, elever og foresatte, gjennom samarbeid og ønske om å få det til- får vi det til!

Vi kommer til å videreføre mye av det vi har gjort under korona-skolen også til høsten, vi tenker da speseilet på en fantastisk uteskoleperiode!

I går gjennomførte vi to fellessamlinger, sommeravslutning på en anerledes måte. I dag har vi hatt avslutning i skolehagen for personalet. 

En ekstra takk til Jorun Ottesen, som har vært ansatt i 29 år -lykke til som pensjonist!

En ekstra takk også til FAU-leder Caspar, for godt samarbeid under korona-skolen.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og håper det varme gode været bare varer og varer! Ta vare på hverandre :-)