I 2021 gjennomføres Ungdata junior-undersøkelsen i Færder kommune blant elever i 5.–7. klasse. For å gi et godt bilde av
situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar. Lindhøy gjennomfører undersøkelsen i uke 11.  

 

Hei.

Viser til nye råd og regler for smittevern i Færder kommune;

https://faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak/rad-og-regler-i-farder-kommune/#pabud-om-bruk-av-munnbind

Kommunen har fortsatt lavt smitte- og risikonivå, men det er mer komplisert smittesporing og uavklarte forhold. Det samme gjelder i Tønsberg. For å forebygge økt smitte, blant annet som følge av vinterferie og nevnte forhold, og for å følge omliggende kommuner, innføres skjerpede regler fram til 17.mars. Blant annet innføres arrangementsforbud og bruk av munnbind i offentlige rom.

Foreldre oppfordres til å bruke munnbind ved henting og levering av barn. Ansatte i barnehager og skoler skal ikke bruke munnbind. 

Barnehager og skoler er fortsatt på gult nivå.

Med vennlig hilsen                                                                              

Hilde M. Schjerven                                                                              

Virksomhetsdirektør for oppvekst   

Vi er inne i en fin vintertid. Skøytebanen og akebakkene blir mye brukt både i skole og Sfo-tiden. Det er også gøy å se tidligere elever på isen etter skoletid!

Denne uka har vi startet opp med «elever blir kjent på teams». Hver uke skal et nytt trinn presentere seg for hele skolen, gjennom film, bilder eller andre måter. Vi litt bedre kjent, selv om vi ikke møtes fysisk- vi har digitale muligheter som utnyttes og erfares.

Sammen med 1.tr på Teie skole er vårt 1. tr. med på «pilot iPad». Forrige uke ble lærerne kurset og snart setter de i gang med utprøvingen sammen med elevene. Dette blir spennende! Mer info til 1.klassehjemmene kommer snart.

Alle trinn har fått klassesett med nye refleksvester fra FAU -med Lindhøylogo. FAU har gjennom søknad til fylkeskommunen fått tilskudd til dette. Nå blir vi enda mer synlige!

Under korona har personalet og ledelsen færre treffpunkter og møter enn normalt. Det er derfor viktig for oss at vi får gjennomført kvalitetssamtalene som planlagt i uke 3-9. Kvalitetssamtalen er en samtale mellom ledelsen og de voksne på trinn om status og tiltak. Samtalene gjennomføres på en annen måte i år. Dette er klarert med skoleeier og FAU-leder. Samtalene legges parallelt med at trinnene har vinteraktivitetsdag (1. – 3. tr.) og hjemmeskole (4. – 7.tr). Info om dag og organisering kommer fra trinnene.

Før jul kjøpte vi nye elevpc-er til 4.- 6.tr. Nå har 6. tr fått sine, mens 4. og 5. tr. får sine i løpet av kort tid. 

Så var høsthalvåret over, tiden går så fort!

I dag har det vært ulike «avslutninger» på trinn. Det har vært «knusing av pepperkakehus», turdag, pysjdag, quiz, filmer, lek er, pizza og ikke minst rydding og mye annet!

Vi har ni måneder med koronaskole bak oss, skolen har fått en ny hverdag. Nå er vi vant til å ha adskilte uteområder på tvers av trinn, til å holde oss i baser og ikke bevege oss rundt, til å følge med på egen helse og ikke minst har vi blitt vant til å sprite og vaske hender!

I Færder har vi heldigvis hatt lite smitte, og man mener at smitte i liten grad spres i skoletiden. De tiltakene vi gjør og den innsatsen alle legger ned betyr en forskjell. Det er det viktig å huske på det.

Vi er stolte av elevene våre som har klart å tilpasse seg en «ny» skolehverdag. Tenk, våre flotte 1. klassinger har ikke hatt «normal» skole ennå!

Koronaskole er annerledes enn den vanlige skoledagen. Våre lærere, assistenter og fagarbeidere gjør en fantastisk innsats for å skape normalitet og trygge rammer på trinn og i SFO. De fortjener et stort og varmt takk for denne innsatsen!

Å få til et godt samarbeid mellom skole og hjem er viktig, og også dette har blitt annerledes nå. Alle utviklingssamtaler som skulle gjennomføres i november og desember ble avholdt på teams- takk for at dere også er positive og støtter opp under dette. Mye informasjon er digital og på Fb., det blir få fysiske møter.

Vi har gjennomført noen av de faste desember - tradisjonene våre:

 • Trinnvis julegudstjeneste for 1.-4. trinn. Det ble en fin stund i kirken, og vi fikk møte vår nye sogneprest Tonje Rogeberg.
 • Grøt i vikinghuset på Eidene for 1.-7. trinn. Også i år fikk vi til et samarbeid med Eidene. Vi møtte opp trinnvis og fikk en hyggelig stund, god grøt, det var fyr i grua og det var julemusikk i høyttaleren!
 • Juletre skal vi ha. I år har vi to nye kunstige juletrær inne, et i Store Amfi og et i Nordbygget. Det gir en fin ramme rundt desember.
 • SFO har gjennomført tradisjonelle aktiviteter og juleverksted, og det har vært ekstra kos med både boller, pinnebrød, gløgg og julegrøt.

Nytt av året var «stemningstreff» på Kjære gård. Det var 1. trinn med faddere på 5. trinn som ble invitert opp til en stemningsfull stund torsdag morgen. Dorotea Pande og Arnt Opdahl sang og spilte julesanger. Tusen takk til Tjøme arbeids- og aktivitetssenter, med Paal Pande som initiativtaker. vi håper dette kan bli en tradisjon!

Skolen pleier å samles siste skoledag før jul og før sommeren, der måtte vi gjøre en vri i år. Ledelsen har vært rundt på alle trinn og ønsket god juleferie til alle. 

Vi ønsker alle en hyggelig juleferie og et godt nytt år!

Skolestart 20212

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2015.
Viktig informasjon til foresatte med barn som skal starte på nye Labakken skole finnes på skolens nettside.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.
De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon , vil få informasjon pr. post.
Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

Svarfrist for skoleinnmelding er 24. januar kl. 24:00

Husk og søk SFO-plass samtidig!

 

Om ikke mange dagene går vi inn i desember og de siste ukene før juleferie. Denne førjulstiden blir litt annerledes enn tidligere år, men vi gjennomfører likevel noen av de tradisjonelle aktivitetene etter smittevernregler.  

Det blir ingen fellessamlinger på skolen i år. Trinnene har fått en liten sum penger, slik at de kan finne på noe ekstra hyggelig før jul. De vil også ha adventsstund i sine grupper og noen små juleverksteder. Kanskje det dukker opp noen fine overraskelser i sekken før jul... 

Et sikkert tegn på at vi nærmer oss jul, er at Jarle vaktmester har satt opp et flott juletre i skolegården -det gir en god stemning! 

UKE 49 

04. desember – Julegudstjenester 

Julegudstjenesten i år blir kun for 1. - 4. trinn. Det blir holdt en gudstjeneste pr trinn. Vi ber om at alle hjem melder til kontaktlærer dersom man ikke ønsker at sitt barn skal delta i gudstjenesten. Mer informasjon får dere fra trinnet. 

 

UKE 50 

07-11. desember - Grøt på Eidene 

Alle trinn besøker vikingestua på Eidene i løpet av uka. Der blir det servert grøt og saft. Vi sender en stor takk til Eidene som tar imot oss i år også. Mer informasjon får dere fra trinnet. 

Vi ønsker alle hjem en god førjulstid!

  

Regjeringen og Færder kommune har de siste dagene kommet med nye anbefalinger og tiltak. Vi følger opp med informasjon ifht justering er av tiltak på Lindhøy skole og SFO:

 • Gult lys: Skolen er på gult lys i veilederen. Det betyr at vi fortsetter med de tiltakene som vi allerede har, tiltakene har fungert godt på alle trinn. Det er viktig at vi reduserer kontakt og antall møter mellom kohorter/trinn. Våre tiltak er spesielt rettet mot å beholde tiltak som sikrer at hvert trinn er en kohort. Ved et smitteutbrudd kan det da begrense antall trinn som må i en karantene.
 • Rutinene løftes frem for elevene og de ansatte. Skoledagen skal være så normal som mulig. Behovet for nærhet og omsorg skal fortsatt ivaretas.
 • Vi har heldigvis ikke mye ansattfravær, og det betyr at undervisningen har gått som planlagt de fleste skoledagene i høst. Alle trinn har en PLAN B de kan iverksette ved fravær.
 • SFO: Se IST for oppdatert informasjon.
 • Hvis dere trenger å snakke med en ansatt eller å hente noe i et bygg, ber vi dere henvende dere til administrasjonen først
 • Vi oppfordrer dere til å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen, hvis det er mulig. Dersom elevene kan gå eller sykle til skolen så  er det fint. Kanskje kan de kjøres og settes av ved det gamle kommunehuset eller et annet sted i nærheten,  for så å gå til skolen?
 • Nasjonale tiltak: Det er viktig at vi alle følger de nye tiltakene Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt de kommende ukene
 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole/SFO, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe rest-symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).
 • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon på skolen sendes hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO.
 • Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.

 – Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig at ingen syke deltar, og at alle husker på god hånd- og hostehygiene underveis, påpeker overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Det er også viktig å følge gjeldende forbud og råd om antall personer som kan være samlet der du bor, samt holde seg til ferdiginnpakket godteri og ikke dele halloween-sminke med andre enn de du bor sammen med.

Tenk alternativt og reduser antall kontakter

Det er fint å finne andre måter å feire halloween på enn den tradisjonelle knask eller knep-runden ute i nabolaget. Skattejakt, rebusløp og liknende med de samme faste gruppene man vanligvis er en del av er gode alternativer.

– Hensikten er å redusere antall kontakter slik at man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig, forklarer Greve-Isdahl.

Knask eller knep-råd

Knask eller knep er en utendørsaktivitet for barn og unge, og så lenge de følgende smittevernrådene følges, anses smitterisikoen som lav:

 • Både de som ringer på og de som åpner døren må være friske.
 • Gå i små grupper og med de man er sammen med til vanlig.
 • Hold avstand til andre grupper dersom det oppstår kø utenfor enkelte hus.
 • Den som åpner døren, er den som deler ut godteri. Husk rene hender, eller bruk skje/pølseklype.
 • Vent med å spise godteriet til runden er ferdig og man har fått vasket/spritet hendene.
 • Ikke del godteri.
 • Ha gjerne en voksen med på runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i mørket.

For en fangst 6.trinn fikk i dag. De plukket plast og annen søppel på et lite område som heter Kjøje,  i nærheten av Eidenestranda. Det var virkelig noen motiverte og ivrige elever. De hjalp også en hytteeier med å løfte båt på henger. Som takk fikk de sette alle 50 søppelsekker på brygga slik at det blir lett for Skjærgårdstjenesten å hente de. 

Dette er et tydelig bevis på at det nytter å gjøre en innsats, selv på vår egen lille øy. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i årets TV-aksjon!