Kontakt

Viktige beskjeder må sendes kontaktlærer før kl. 08.00

Anne Jorun Strømmen, e-post: anne.jorun.strommen@faerder.kommune.no

Kjetil Langsrud, e-post: kjetil.w.langsrud@faerder.kommune.no