Kontakt

Viktige beskjeder må sendes kontaktlærer før kl. 08.00

5A: Guro Clasen  Epost: Guro.Clasen@faerder.kommune.no

5B: Heidi Hellberg Hagen  Epost: Heidi.Hellberg.Hagen@faerder.kommune.no