Ansatte på 7. trinn

Kontaktlærere

A gruppa:

Guro Clasen 

guro.clasen@faerder.kommune.no

B gruppa

Inger-Lise Vikstrøm

inger-lise.vikstrom@faerder.kommune.no

Faglærere og Assistenter:

Helle Rasmussen-Korsager helle.rasmussen-korsager@faerder.kommune.no

Jorunn Gjerden  jorun.eldevik.gjerden@faerder.kommune.no

Siv Stokkeland jorun.eldevik.gjerden@faerder.kommune.no

Yngvar Eilefsen  Yngvar.Eilefsen@faerder.kommune.no