Trafikklys

Fra mandag 19. april vil barnehager og skoler i Færder igjen møte barn og unge med gult smittevernnivå.

Smittenivået i barnehager og skoler går stadig ned. Kommunen forventer fortsatt smittetilfeller, men håper det vil bli med spredte enkelttilfeller, ikke større utbrudd.

 

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

Følgende dager skal Sfo ha planleggingsdager før skolestart 2021

Fredag 14. mai 

Mandag 02. august

Mandag 16. august

Etter politisk behandling  og nye vedtekter vil Sfo til sommeren holde stengt 4 uker: uke 27,28,29 og 30

 

Uke 12 brev til foresatte (PDF, 14 kB)

Uke 12

Kjære alle foresatte,

Smittetrykket er nå høyt i Færder. På Oserød skole har vi hittil hatt tre kohorter i ventekarantene, men det resulterte heldigvis ikke i karantener videre. Vi har hatt noen få smittetilfeller, men pga tidlig vente-/karantene, har vi ungått videre smitte på skolen. Ingen har blitt smittet på skolen. Torsdag fikk dere et informasjonsskriv fra virksomhetsdirektør Hilde Schjerven vedrørende situasjonen i Færder. Det ligger også på skolens hjemmeside.

Det er krevende og til tider utfordrende å drive skole på rødt nivå, med tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift. Grunnene er knyttet til fravær pga karantene og ventekarantener, og at personalet i minst mulig grad skal bytte kohorter. For å skape forutsigbarhet, og sikre smittevern i enda større grad kommende uke, vil det bli innført hjemmeskole to dager for 5.-7.trinn fra tirsdag til fredag. Dere vil få beskjed på skolesms hvilke to dager deres barn skal ha hjemmeskole. Mer informasjon vedrørende det enkelte trinn/kohort kommer fra kontaktlærerne.

Vi vil legge til rette for oppfølging på skolen dersom elever av ulike årsaker har behov for det.

Elevene på 1.- 4. trinn, har undervisning på skolen alle dager, med størst mulig grad av uteskole.

SFO opprettholder normal åpningstid.

Flere foresatte har kontaktet skolen og er bekymret og engstelige grunnet det høye smittetrykket i Færder kommune nå. Enkelte har ytret ønske om å holde barna sine hjemme før påske. Det er ikke anbefalt av FHI. Vi tror det er best for barna å opprettholde så stor grad av normalitet som mulig ved at de møter på skolen. Trafikklysmodellen og kohortordningen ser ut til å virke etter intensjonen og at ordningene i skole gir et godt smittevern. Det smittes svært lite innad i skoler. Smitten skjer i familien og oftest fra voksne til barn. Vi gjør det vi kan for å ivareta smittevern, og  legge til rette for at skolen skal være en så trygg arena som mulig. Samtidig har vi stor respekt og forståelse for at situasjonen vi er inne i kan oppleves utrygg for mange.

Det er forespeilet at en ny smitteveileder for skole vil komme denne uken.

Endringer knyttet til situasjonen kan komme på kort varsel.  

Ta godt vare på hverandre!

Vennlig hilsen
Kari-rektor

21.03.2021

Skolestart 20212

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2015.
Viktig informasjon til foresatte med barn som skal starte på nye Labakken skole finnes på skolens nettside.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.
De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon , vil få informasjon pr. post.
Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

Svarfrist for skoleinnmelding er 24. januar kl. 24:00

Husk og søk SFO-plass samtidig!

 

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større.