Trafikklys

Spredningen av Covid-19 økende i landet. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, er det iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.  

Ungdomstrinnet og de videregående skolene går fra gult til rødt smittevernnivå, mens barnehager og barneskoler fortsetter på gult nivå. 

  

Skolestart 20212

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2015.
Viktig informasjon til foresatte med barn som skal starte på nye Labakken skole finnes på skolens nettside.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.
De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon , vil få informasjon pr. post.
Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

Svarfrist for skoleinnmelding er 24. januar kl. 24:00

Husk og søk SFO-plass samtidig!

 

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større.