Færder Kulturskole

Færder kulturskole har laget en brosjyre med oversikt over sine tilbud for skoleåret 2022/2023.

Brosjyre for Færder kulturskole 2022/2023 (PDF, 2 MB)

 

Dette er utrolig gledelig! DNB Sparebankstiftelsen har gitt FAU pengestøtte igjen. Nå blir det pumptrack-bane på Oserød skole.

- Vi var kanskje ikke så veldig optimistiske med tanke på pengestøtte såpass kort tid etter at vi fikk støtte til klatreparken. I vår søknad la vi vekt på at pumptrack kanskje er mer aktuelt for de eldre barna enn klatreparken. Barn i alle aldre (også voksne) synes pumptrack er morsomt! Kanskje var det denne vinklingen som skulle til. Nå har vi fått kr. 250 000,- og tippemidler vil også komme i tillegg slik at vi skal få opp en flott bane. Dette er veldig gøy rett og slett, sier FAU-leder Anniken B. Gunleiksrud. 

Se filmen som kom med svar om innvilget søknad. Veldig fin! Tusen, tusen takk til DNB Sparebankstiftelsen

https://godekrefter.sparebankstiftelsen.no/v/kIVlZ/

Helt Grønn Skolevei

Bli med! Aktiv, trygg og grønn skolevei.
Kampanje for miljøvennlig skolevei ved Færders barneskoler.
Kampanjeperiode: 25.april - 3.juni.

 

Se plakaten her! (PDF, 2 MB)

Flere Farger

Bli med oss i Flere Farger da vel - helt gratis tilbud!

Vi gleder oss til å jobbe videre mot forestillingen Øy’ne synger som skal spilles flere ganger både på Labakken skole og på Nøtterøy Kulturhus i mai/juni måned.

I den forbindelse må vi be om bindene påmelding slik at vi er helt sikre på hvem som blir med, så vi kan fordele oppgaver.

   

Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er tilbud hos Familiens hus i Færder kommune som skal fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alder 0-12 år.

Mer informasjon om Foreldreveiledningstilbudet finner du her

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Færder kommunes foreldreveiledningstilbud skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte.

 

IST Home

IST Home er skolens nye kommunikasjonsverktøy mellom SFO og foresatte fra 01.03.2022. Appen vil være en felles løsning for SFO, skole og kommunale barnehage i Færder kommune f.o.m. 01.08.2022, men settes i gang på ulike tidspunkter i løpet av våren. Veiledning for bruk finner du nederst i artikkelen.

Appen bruker ID-porten for pålogging/verifisering, men det vil bli muligheter for biometrisk pålogging (faceID eller fingeravtrykk) i løpet av våren. Leverandøren jobber med videre utvikling av appen og det vil komme nye oppdateringer og forbedringer.

 

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.

brev info

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.