brev info

To translate this article: Use the "Language"-button in the top right corner of the page. This is available on computers only.

5.-10.TRINN SKAL HA HJEMMESKOLE FRA 20.-22.DESEMBER

For å lette trykket på skolene før jula setter inn og gjøre det enklere å ha de yngste elevene på skolen, innføres hjemmeskole for 5.-10.trinn fra mandag til og med onsdag kommende uke.

Elevene på 5.-10.trinn vil få et opplegg fra skolen og ha digital kontakt med lærere og annet personell. Elever som av ulike årsaker trenger å være på skolen, vil få tilbud om det. Foresatte kan også henvende seg til skolen dersom de vil ha et slikt tilbud til sitt barn.

brev info

 

I går kom regjeringen med nye restriksjoner og anbefalinger for samfunnet. Med stigende smitte og den nye Omikronvarianten, er det dessverre nødvendig.

Samfunnet oppfordres til å redusere antall nærkontakter, holde en meters avstand og bruke munnbind. Tiltakene settes inn for å få ned presset på helsevesenet, og for at vi skal kunne holde barnehager og skoler åpne.

Labakken skole. Foto.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2016.

elevundersøkelse

Elevundersøkelsen på Oserød skole vil bli gjennomført på følgende tidspunkter: 

  • 5.trinn: 19. november
  • 6.trinn: 11. november
  • 7.trinn: 12. november

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring. 

Les informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen fra Udir.

– Endelig! Denne parken har vi ventet lenge på, sier leder av FAU ved Oserød skole, Anniken B. Gunleiksrud. FAU startet arbeidet med å få etablert en klatrepark på Oserød skole for tre år siden. I dag ble klatreparken høytidelig åpnet med snorklipping av elevrådet og taler fra ordfører Jon Sanness Andersen, virksomhetsdirektør for oppvekst Hilde Schjerven, rektor Kari Skaalvik og elevrådet.

Alle barneskoler og skolefritidsordninger (SFO) i Færder kommune har en storsatsning i fysisk aktiv læring i regi av  Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL).

Færder Kulturskole

Øy'ne synger

Flere Farger er en forestilling presentert av barn og ungdom fra hele verden. Dette er et nært, musikalsk møte med unge menneskers historie om hvem de er og hvor de kommer fra.