Om Oserød skole

Oserød skole ble bygget i 2004. Dette er en skole bygget for framtida. Den er bygget med tanke på fleksibilitet, læringsmiljø og nye krav til pedagogikk. Lys, luft og høyde under taket gir gode arbeidsforhold og glade unger og ansatte.

Oserød skole er formet som en hånd med fire fingre. Hver base har store åpne rom, mindre grupperom, arbeidskroker og innlæringskroker alt etter møbleringen. Innredningen er fleksibel og flyttbar. Elevinngangene er desentralisert og garderobene romslige. Håndflata i bygget inneholder fellesareal som aula, tumlerom (myk gymsal), realfagsrom og musikk- og formingsavdeling i tillegg til administrasjonen.

Oserød skole er en partnerskole og tar imot studenter fra Høgskolen i Sørøst Norge.
I 2016 ble Oserød dysleksivennlig skole.

Skolen har ca. 410 elever og 56 ansatte. Administrasjonen består av rektor, to inspektører, Sfo leder og servicemedarbeider.
Sfo er delt i to avdelinger med ca. 190 barn til sammen.

Skolen har miljøarbeider, sosiallærer, helsesøster, bibliotekar og leseveiledere. I tillegg har skolen nært samarbeid med PPT og forebyggende barnevern.