Visjon , verdisyn og grunnsyn

Dette er Oserød skole sin visjon, verdisyn og grunnsyn

Visjon

Oserød skole – en fremtidsrettet skole der alle gleder seg til en ny arbeidsdag!

Verdisyn

På Oserød skole skal hvert enkelt menneske bli vist

 • respekt
 • omsorg

og få dekket sine behov, slik at alle skal kunne føle

 • trygghet
 • tilhørighet
 • toleranse
 • trivsel

Grunnsyn

Oserød skole skal ha

 • nulltoleranse for mobbing
 • målbare planer
 • gode systemer i felles program/struktur
 • møtekultur som preges av av effektivitet og gode teknikker
 • oppbygging av solide tradisjoner planer for nærmiljø og ekskursjoner
 • felles kultur
 • stabilitet, varig verdi og fleksibilitet
 • en mest mulig forutsigbar hverdag
 • en kultur der det er rom for både å prøve og å feile.

 

For å skape glade og motiverte barn, skal

 • både skole og SFO være et sted der barnet ønsker å oppholde seg.
 • det være variasjon i skolehverdagen slik at barnet lærer ut fra egne forutsetninger
 • det gis rom for utfordringer og noe å strekke seg etter
 • barnet få utfolde seg ut fra rutiner og regler
 • barnet tas på alvor
 • det tolereres at vi er ulike
 • barnet ha forutsigbarhet
 • vi ta vare på skolen