Pedagogisk personale 2020/2021

1.trinn:

Synne Thoresen – kontaktlærer og teamkoordinator

Karianne Thorvaldsen – kontaktlærer

Kamilla N Windingstad - kontaktlærer

Nina Dedekam – lærer

Tanh Thi Tran (ca.50%) – lærer 

 

Fagarb/assistent: Kjersti Risvaag Saastad, Bente Bjordal

 

2.trinn:

Marit Benjaminsen – kontaktlærer og teamkoordinator

Merete Findal Vinje - kontaktlærer

Martine Gran Wang – kontaktlærer

Gorm Floden Aurmo – lærer (starter 1. oktober)

Tanh Thi Tran (ca.50%) – lærer

 

Fagarb/assistent: Therese Ellefsen, Lisa Suphanun Gjertsen

 

3.trinn:

Heidi Enersgård Flatland – kontaktlærer og teamkoordinator

Maren Lystrup – kontaktlærer

Kjersti Bratt Andøl – kontaktlærer

Christine Sørlie – lærer

Anna Klasson – lærer

 

Fagarb/ass: Bente Andersen, Monica K Tuxen

 

4.trinn:

Susanne Wikstøl – kontaktlærer og teamkoordinator

Katrine Næss – kontaktlærer

Cathrine Iversen Tandberg – kontaktlærer

Emilie Skrede Beck – lærer

Yngvar Myrvold (40-50%) – lærer

 

Fagarb/assistent: Ågot Helene Solås

 

A-team: Utprøving av ulike (og alternative) opplærings- og undervisningsmetoder.

Mette Evensen - lærer

Geir Johan Hegna – lærer og miljøveieleder

Kjerstin Liaskar – lærer

 

Teie skole ønsker å legge til rette for at elever som har behov for andre innlæringsmetoder kan få dette. Eksempelvis uteskole, praktisk tilnærming, taktilt arbeid, ol. Vi vil derfor lage et (spes.ped) team neste skoleår som vil forsøke å arbeide for å nå faglige mål på tvers av trinn. Mer informasjon kommer.

 

5.trinn:

Henriette Eriksen – kontaktlærer og teamkoordinator

Ivar Elgaaen – kontaktlærer

Renate Vaczulik – kontaktlærer

Anne Marte Luisa (ca.65%) – lærer

Hege Fagereng (50%) – lærer

 

Fagarb/assistent: Gry Stensholt, Sunita Korpal, Ingvild Jacobsen

 

6.trinn:

Kjersti Blaadammen – kontaktlærer og teamkoordinator

Lina Samuelsen – kontaktlærer

Astrid Wegge – kontaktlærer

Silje Jordet – lærer

Hege Arneberg – lærer

 

Fagarb/assistent: Monica Tuxen, Bodil Marie Lier Jor, Christian Thomassen

 

7.trinn:

Are Darmo – kontaktlærer og teamkoordinator

Maria Nordvik Sætre – kontaktlærer

Kristin Riis – kontaktlærer

Ida G Myklebust – lærer

Inger Lise Vasvik (50%) – lærer

 

Fagarb/assistent: (Monica Tuxen – kun fys.ak), Bodil Marie Lier Jor, Christian Thomassen