Elevene fikk i oppdrag å hjelpe Dr.Proktor med å finne opp nye ting – lage oppfinnelser. Oppfinnelsene måtte kunne brukes for å løse et problem. De skulle lage skisse/tegning og skrive en forklaring på hvordan oppfinnelsen så ut og hvilket problem den løser/hvordan den virket. Vi startet med en idèmyldring i hvert klasserom.
I forkant hadde alle klassene lest boken «Dr.Proktors prompepulver» og sett filmen.

  

Vi ønsker Hanne Skarning Vatne velkommen som ny undervisningsinspektør ved Teie skole. Hun startet i jobben tirsdag 6.april. 

Hanne har gjennom 2 intervjurunder imponert oss med både personlige egenskaper og faglig kompetanse. Hun kommer fra jobben som avdelingsleder ved Unneberg barneskole i Sandefjord. Hun har også over 20 års erfaring som lærer, bl.a. mange år ved Husvik barneskole i Tønsberg. Hanne er 50 år og bor i Tønsberg.

I utdannelsen sin har hun bl.a. skolelederutdanning, veiledning og ledelse, spesialpedagogikk, begynneropplæring og den andre leseopplæringen.

https://faerder.kommune.no/teie-skole/kontakt/skolens-ledelse/

      
I 2021 gjennomføres Ungdata junior-undersøkelsen i Færder kommune blant elever i 5.–7. klasse. For å gi et godt bilde av
situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Torsdag 1. oktober hadde Teie skole besøk av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som ønsket å møte elever og lærere ved en barneskole som er godt i gang med digitalisering og fagfornyelsen. 

   Teieskole satser på fast uteskole for alle klasser fra 1.-7.tr fra skolestart 2020-21, samt noen mindre grupper. Både erfaringer med uteskole etter utbrudd av Covid-19 og Fagfornyelsen har ført til at vi ønsker å prioritere dette. Uteskoleprosjektet har egen pedagog, Mette Evensen, som har lang erfaring som pedagog og leirskolelærer.

Sommerferien nærmer seg slutten og snart er det skolestart for alle skolens 474 elever. Jeg håper alle sammen har hatt noen fine sommeruker.

Vi ønsker spesielt de 58 nye 1.klassingene velkommen til Teie skole. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen!  

 Skoleåret 2020-21 vil, som alle vet, bli preget av Corona-situasjonen. Teie skole vil så godt det lar seg gjøre forsøke å tilrettelegge for en så normal skolesituasjon som mulig. Vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at hele klasser kan være sammen gjennom skoledagen og at et trinn er sammen i SFO-tiden. Elevene vil få ordinær lengde på skoledagene, men friminutt vil deles inn i puljer og gjennomføres i faste soner.

 Fredag 29.05.20 vil det komme ut en ny smitteveileder i fht Covid-19. Vi er nå inne i noe som kalles «gul beredskap».  «Gul beredskap» åpner for en skoledag som er nærmere den vi alle kjenner og ønsker velkommen.