Elevene fikk i oppdrag å hjelpe Dr.Proktor med å finne opp nye ting – lage oppfinnelser. Oppfinnelsene måtte kunne brukes for å løse et problem. De skulle lage skisse/tegning og skrive en forklaring på hvordan oppfinnelsen så ut og hvilket problem den løser/hvordan den virket. Vi startet med en idèmyldring i hvert klasserom.
I forkant hadde alle klassene lest boken «Dr.Proktors prompepulver» og sett filmen.

Gruppen møtes ute hver mandag kl 1730-1830.

Frem mot sommeren skal de prøve deg på orientering, digitale poster, skattejakt og andre aktiviteter.

Ta kontakt med Karianne Fossli i Friskliv ung om dere er interessert.

Sted: ute eller i gymsalen på Borgheim ungdomsskole

Tidspunkt: mandager kl. 17:30–18:30 To aktivitetskontakter leder aktivitetene.

Tilbudet er gratis.

Påmelding/informasjon:

  • Karianne Fossli, tlf.: 95 19 35 20

 

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

  

Vi ønsker Hanne Skarning Vatne velkommen som ny undervisningsinspektør ved Teie skole. Hun startet i jobben tirsdag 6.april. 

Hanne har gjennom 2 intervjurunder imponert oss med både personlige egenskaper og faglig kompetanse. Hun kommer fra jobben som avdelingsleder ved Unneberg barneskole i Sandefjord. Hun har også over 20 års erfaring som lærer, bl.a. mange år ved Husvik barneskole i Tønsberg. Hanne er 50 år og bor i Tønsberg.

I utdannelsen sin har hun bl.a. skolelederutdanning, veiledning og ledelse, spesialpedagogikk, begynneropplæring og den andre leseopplæringen.

https://faerder.kommune.no/teie-skole/kontakt/skolens-ledelse/

Kjære foresatte ved Teie skole. Det har de siste dagene vært en dramatisk utvikling i smittespredningen av COVID-19 i Færder og vår nabokommune. Det er derfor besluttet at Teie skole skal drives etter rødt nivå i den nasjonale smitteveilederen for barneskole. I første omgang frem til og med 16.mars. Nedenfor følger litt overordnet informasjon som gjelder opptrappingen til rødt nivå.  

      
I 2021 gjennomføres Ungdata junior-undersøkelsen i Færder kommune blant elever i 5.–7. klasse. For å gi et godt bilde av
situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Torsdag 1. oktober hadde Teie skole besøk av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som ønsket å møte elever og lærere ved en barneskole som er godt i gang med digitalisering og fagfornyelsen. 

   Teieskole satser på fast uteskole for alle klasser fra 1.-7.tr fra skolestart 2020-21, samt noen mindre grupper. Både erfaringer med uteskole etter utbrudd av Covid-19 og Fagfornyelsen har ført til at vi ønsker å prioritere dette. Uteskoleprosjektet har egen pedagog, Mette Evensen, som har lang erfaring som pedagog og leirskolelærer.