Trafikklys

Spredningen av Covid-19 økende i landet. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, er det iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.  

Ungdomstrinnet og de videregående skolene går fra gult til rødt smittevernnivå, mens barnehager og barneskoler fortsetter på gult nivå. 

  

Skolestart 20212

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2015.
Viktig informasjon til foresatte med barn som skal starte på nye Labakken skole finnes på skolens nettside.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.
De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon , vil få informasjon pr. post.
Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

Svarfrist for skoleinnmelding er 24. januar kl. 24:00

Husk og søk SFO-plass samtidig!

 

Torsdag 1. oktober hadde Teie skole besøk av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som ønsket å møte elever og lærere ved en barneskole som er godt i gang med digitalisering og fagfornyelsen. 

   Teieskole satser på fast uteskole for alle klasser fra 1.-7.tr fra skolestart 2020-21, samt noen mindre grupper. Både erfaringer med uteskole etter utbrudd av Covid-19 og Fagfornyelsen har ført til at vi ønsker å prioritere dette. Uteskoleprosjektet har egen pedagog, Mette Evensen, som har lang erfaring som pedagog og leirskolelærer.

Sommerferien nærmer seg slutten og snart er det skolestart for alle skolens 474 elever. Jeg håper alle sammen har hatt noen fine sommeruker.

Vi ønsker spesielt de 58 nye 1.klassingene velkommen til Teie skole. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen!  

 Skoleåret 2020-21 vil, som alle vet, bli preget av Corona-situasjonen. Teie skole vil så godt det lar seg gjøre forsøke å tilrettelegge for en så normal skolesituasjon som mulig. Vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at hele klasser kan være sammen gjennom skoledagen og at et trinn er sammen i SFO-tiden. Elevene vil få ordinær lengde på skoledagene, men friminutt vil deles inn i puljer og gjennomføres i faste soner.

 Fredag 29.05.20 vil det komme ut en ny smitteveileder i fht Covid-19. Vi er nå inne i noe som kalles «gul beredskap».  «Gul beredskap» åpner for en skoledag som er nærmere den vi alle kjenner og ønsker velkommen.

 Teamsammensetningen for neste skoleår finner du her.