Elevundersøkelsen på Teie skole vil bli gjennomføres i løpet av uke 46 - 48.

Elevene på 5. – 7.trinn deltar til følgende tider:

  • 5.trinn: 27/11-20
  • 6.trinn: uke 47
  • 7.trinn: 10/11-20

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring.

Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Udir.

Torsdag 1. oktober hadde Teie skole besøk av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, som ønsket å møte elever og lærere ved en barneskole som er godt i gang med digitalisering og fagfornyelsen. 

   Teieskole satser på fast uteskole for alle klasser fra 1.-7.tr fra skolestart 2020-21, samt noen mindre grupper. Både erfaringer med uteskole etter utbrudd av Covid-19 og Fagfornyelsen har ført til at vi ønsker å prioritere dette. Uteskoleprosjektet har egen pedagog, Mette Evensen, som har lang erfaring som pedagog og leirskolelærer.

Utdanningsdirektoratet

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon.

Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme og hvordan opplæringen kan gjennomføres. 

 

Sommerferien nærmer seg slutten og snart er det skolestart for alle skolens 474 elever. Jeg håper alle sammen har hatt noen fine sommeruker.

Vi ønsker spesielt de 58 nye 1.klassingene velkommen til Teie skole. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen!  

 Skoleåret 2020-21 vil, som alle vet, bli preget av Corona-situasjonen. Teie skole vil så godt det lar seg gjøre forsøke å tilrettelegge for en så normal skolesituasjon som mulig. Vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at hele klasser kan være sammen gjennom skoledagen og at et trinn er sammen i SFO-tiden. Elevene vil få ordinær lengde på skoledagene, men friminutt vil deles inn i puljer og gjennomføres i faste soner.