brev info

Til foresatte med barn i barnehager og skoler.

 

Fra mandag 24.januar går barnehager og skoler til grønt lys trafikklysmodellen for smittevern i barnehager og skoler.  Samtidig innføres massetesting.

Det er økende smitte i samfunnet og det forventes at smittetallet vil fortsette å stige den nærmeste tiden. Omikron er nå den dominerende virusvarianten. Omikron smitter lett, men gir mindre alvorlig sykdom. Det er viktig at ikke alle blir syke samtidig, og det er derfor fortsatt behov for tiltak.

Færder kommune følger nasjonale anbefalinger. For skole og barnehager vil regelmessig testing være smittevernstiltak som fanger opp de som er smittet og setter dem i isolasjon. Dette vil erstatte mer inngripende kontaktreduserende tiltak. Det vil gi barn og unge en mer normal hverdag samtidig som smittevern ivaretas

politiet digitalt foreldremøte

Politiet i Sør-Øst inviterer alle foreldre og foresatte i Sør-Øst politidistrikt til en digitalt foreldremøte om trygghet på nett. Vi kommer til å snakke om barn og unge sine nettvaner, og hvilke utfordringer de møter i sin hverdag på sosiale medier. Målgruppen er foreldre og foresatte til alle barn og unge på barneskolen, ungdomsskole og videregående.

Arrangementet er lagt inn som et "event" på facebooksiden til Sør-Øst politidistrikt www.facebook.com/politietsorost. Deltagelse skjer gjennom denne facebooksiden. Her kan man også sende inn evt spørsmål på forhånd eller underveis i møtet.

Hilsen politiet

Her finner du informasjon om: *anbefaling om selvtesting av alle elever og ansatte etter juleferien. *Oppstart av 2022 på gult nivå. *Unntak fra smittekarantene for ansatte i skole og barnehage. 

informasjon brev

Under finner du informasjon om Covid-19 og vaksinasjon.

 

brev info

To translate this article: Use the "Language"-button in the top right corner of the page. This is available on computers only.

5.-10.TRINN SKAL HA HJEMMESKOLE FRA 20.-22.DESEMBER

For å lette trykket på skolene før jula setter inn og gjøre det enklere å ha de yngste elevene på skolen, innføres hjemmeskole for 5.-10.trinn fra mandag til og med onsdag kommende uke.

Elevene på 5.-10.trinn vil få et opplegg fra skolen og ha digital kontakt med lærere og annet personell. Elever som av ulike årsaker trenger å være på skolen, vil få tilbud om det. Foresatte kan også henvende seg til skolen dersom de vil ha et slikt tilbud til sitt barn.

Gjennomføringen av skoledagen på Teie skole fra torsdag 16.desember er planlagt slik:

brev info

Fra senest 16.desember er barnehager og skoler i Færder kommune på gult smittevernnivå. Regjeringen skjerper smittevernet for å unngå en dramatisk utvikling med svært høy spredning av COVID 19, og særlig av den nye varianten Omikron.

På gult smittevernnivå vil dere oppleve at barn og unge i hverdagen, vil få et begrenset antall nærkontakter. Barnehagen og skolen har god oversikt over hvem som er i samme kohort. 

Økt bruk av utetid med utelek og uteskole anbefales.

brev info

 

I går kom regjeringen med nye restriksjoner og anbefalinger for samfunnet. Med stigende smitte og den nye Omikronvarianten, er det dessverre nødvendig.

Samfunnet oppfordres til å redusere antall nærkontakter, holde en meters avstand og bruke munnbind. Tiltakene settes inn for å få ned presset på helsevesenet, og for at vi skal kunne holde barnehager og skoler åpne.

Labakken skole. Foto.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2016.