Åpningstider: SFO åpner kl. 07:15 og stenger kl. 16:45

Planleggingsdager:

Mandag 27.07.2020

Fredag 14.08.2020

Fredag 14.05.2021

 

SFO holder stengt:

Sommerferie i ukene 27, 28, 29, og 30.

Mellom jul og nyttår

Påsken.

 

SFO er åpent kl. 07.15-16.45 i uke 25. og 26. (etter skoleslutt - før sommerferie)

                      og kl.07.15-16.45 i uke 31 og 32. (etter sommerferie - før skolestart).

 

Høstferie ( Uke 41) og vinterferie ( Uke 8) vi holder åpent og har heldagstilbud på SFO. Påmelding og detaljert info om dette kommer når feriene nærmere seg.

IST Direkte er skolens kommunikasjonsverktøy mellom SFO og foresatte.