Litt om skolen

Teie skole er Færders største skole med ca. 475 elever fordelt på 21 klasser. Skolen stod ferdig til skoleåret 2012/13, og fremstår som en skole bygget for fremtiden. Den er bygget med tanke på fleksibilitet, læringsmiljø og nye krav til pedagogikk.

Skolen er delt inn i et A-bygg og B-bygg som henger sammen. Hvert trinn er tiltenkt hver sin base bestående av 2 klasserom, diverse grupperom og et større fellesrom. Elevinngangene er desentralisert for de laveste trinnene med egne garderober. A-bygget inneholder blant annet fellesareal som aula, realfagsrom, musikkrom og formingsavdeling. I tillegg kan du finne lærernes arbeidsrom, administrasjonen og personalrommet A-bygget 2. etg. Nøtterøyhallen er skolens gymsal.

Skolens skolefritidsordning (SFO) gir i dag et tilbud til ca. 210 barn.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og har et spennende og variert uteområde for elevene.

Skolens administrasjon består av rektor, 3 inspektører og SFO-leder. Skolens øvrige personale består av 40 pedagoger, miljøterapeut og 18 fagarbeidere/assistenter/lærlinger. I tillegg kommer morsmålslærere, helsesøster, vaktmester og renholdspersonale.