Gravearbeider i Teieskogen

 Det vil pågå gravearbeider i Teieskogen fra neste uke og frem til jul. Arbeidene gjelder ny kommunikasjonskabel i forbindelse med vannforsyning til Færder kommune. Gravingen vil foregå fra høydebassengene på Teie til Munkerekkeveien 70.

Det blir merker opp alternative stier/løyper etter hvert som vi graver slik at turgåere og skolebarn trygt kan passere oss.

Gravearbeidene utføres av Fon Anlegg, vi har også med arborist/trepleier.

NB! Få øyekontakt med maskinfører dersom du er usikker på om du kan passere maskinen eller ikke, da ser han deg og stopper maskinen slik at du trygt kan passere.