Invitasjon til foresattemøte for neste års 8.trinn på Teigar ungdomsskole

Teigar Sør - Klikk for stort bilde

Foresattemøte holdes mandag 12. juni kl 18:00 - 19:30.
Agenda:
- Skolen vår
- Skolemiljø og trivsel
- Valgfag, fremmedspråk og arbeidslivsfag
- Den digitale hverdagen på Teigar ungdomsskole
- Eventuelt og spørsmål fra dere