Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten, og er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen. Alle kan henvise eller ta kontakt.

IST Home

Fra skoleåret 2022/2023 tar skolen i bruk appen IST Home for at foresatte kan registrere fravær. IST Home skal i første omgang erstatte fraværsmelding via SkoleSMS, men vil på sikt også få flere funksjoner når det kommer til kommunikasjon med lærere og skolen. IST Home er en felles app for barnehage, grunnskole og SFO, og er allerede tatt i bruk hos de aller fleste av våre SFO-er og barnehager. 

Appen bruker ID-porten for pålogging og mulighet for biometrisk autentisering (faceID eller fingeravtrykk) som verifisering av endringer. Leverandøren jobber med videre utvikling av appen og bruken i Færder kommune vil i hovedsak dreie seg om fraværsregistrering i først omgang. Etter hvert som vi blir bedre kjent med løsningen vil vi også ta i bruk flere funksjoner her.

For barneskoler er timeplanvisningen noe begrenset da vi er i utviklingsfasen, men det jobbes med å få denne mer detaljert og presis. 

Appen lastes ned via App Store eller Google Play og har ikonet som vist under.