Rebecca Auran Karlsen

Fysioterapeut Rebecca Auran Karlsen er tilstede på tirsdager i oddetallsuker fra kl. 08:30-11:00.

Færder Kulturskole

Færder kulturskole har laget en brosjyre med oversikt over sine tilbud for skoleåret 2022/2023.

Brosjyre for Færder kulturskole 2022/2023 (PDF, 2 MB)

 

IST Home

Appen IST Home har fått oppdateringer og det er nå mulig med biometrisk autentisering for alle brukere (både iOS og Android) når det skal gjøres endringer. Det er også rettet opp feil angående pålogging for Android-brukere og nettleseren Chrome.

  

IST Home blir en fellesløsning for foresatte med barn i skole, SFO og barnehage fra 01.08.2022, og det er anbefalt å starte bruken for fraværsmelding på Tjøme ungdomsskole allerede nå. Denne løsningen fraværsmelding overtar for sending av SkoleSMS.

Flere Farger

Bli med oss i Flere Farger da vel - helt gratis tilbud!

Vi gleder oss til å jobbe videre mot forestillingen Øy’ne synger som skal spilles flere ganger både på Labakken skole og på Nøtterøy Kulturhus i mai/juni måned.

I den forbindelse må vi be om bindene påmelding slik at vi er helt sikre på hvem som blir med, så vi kan fordele oppgaver.

   

Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.

brev info

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.

 

Fra 01.02.2022 tar skolen i bruk appen IST Home for at foresatte kan legge inn fravær. IST Home skal erstatte fraværsmelding via SkoleSMS. 

Appen bruker ID-porten for pålogging og mulighet for biometrisk autentisering (faceID eller fingeravtrykk) som verifisering av endringer. Leverandøren jobber med videre utvikling av appen og det vil komme nye oppdateringer og forbedringer. Av tekniske grunner er ikke alle fag ført korrekt i appens Timeplanvisning, men dette kan man se bort fra.

Appen lastes ned via App Store eller Google Play

Friskliv ung

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten som er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen.

Friskliv ung arrangerer kostholdskurs med påmelding i disse dager. I tillegg tilbyr de treningsgrupper for ungdom, aktivitetsgruppe for barn, individuell samtaleoppfølging med kontaktperson og diverse kurs. Se vedlegg for mer informasjon.

Informasjon om Friskliv ung og deres tilbud i 2022. (PDF, 3 MB)

Informasjon om "Bra mat"-kurs hos Friskliv ung. (PDF, 2 MB)

 

brev info

To translate this article: Use the "Language"-button in the top right corner of the page. This is available on computers only.

5.-10.TRINN SKAL HA HJEMMESKOLE FRA 20.-22.DESEMBER

For å lette trykket på skolene før jula setter inn og gjøre det enklere å ha de yngste elevene på skolen, innføres hjemmeskole for 5.-10.trinn fra mandag til og med onsdag kommende uke.

Elevene på 5.-10.trinn vil få et opplegg fra skolen og ha digital kontakt med lærere og annet personell. Elever som av ulike årsaker trenger å være på skolen, vil få tilbud om det. Foresatte kan også henvende seg til skolen dersom de vil ha et slikt tilbud til sitt barn.