FORELDREMØTE FOR 8. TRINN 1. SEPTEMBER

Vi inviterer foresatte som har ungdommer på 8. trinn til foreldremøte 1. september. For å få plass til alle må vi dele dere i tre grupper.

8AB KL. 17.00

8CD KL. 18.00

8EFG KL. 19.00

Det blir først felles informasjon fra skolens ledelse, sosiallærer og miljøveileder og deretter tid i de ulike klassene med andre foresatte og kontaktlærere.

Hjertelig velkommen.