FORELDREMØTER FOR 9. OG 10. TRINN

Vi inviterer til foreldremøter for 9. og 10. trinn. 

Det blir først felles informasjon fra skolens ledelse og deretter tid i de ulike klassene med andre foresatte og kontaktlærere.

9. trinn tirsdag 13. september

9 AB Kl. 17.00, 9 CD KL. 18.00, 9 EF KL. 19.00 

10. trinn torsdag 8. september

10 abc kl. 18.00 og 10 def kl. 19.00

Hjertelig velkommen.