Elevundersøkelsen høst 2022: Informasjon til elever og foresatte

udir elevundersøkelsen - Klikk for stort bilde

Elevundersøkelsen på Brattås skole vil bli gjennomført i uke 48. Elevene på 5.-7. trinn deltar.

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring. Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Utdanningsdirektoratet