Oppstart SFO 03.08.

SFO på Brattås starter opp 03.08., 07:15-16:45. 

Hei, 

håper alle har hatt en fantastisk sommer! Vi starter opp SFO-tilbudet 03.08. og gleder oss til å ta i mot alle barna. En spesiell velkommen til barna som skal starte på 1. trinn som har sine første SFO-dager fom. 03.08. Åpningstidene er som vanlig 07:15-16:45 de åpne SFO-dagene. 

Vi har fått info om at vi i perioden frem til skolestart vil være på gult nivå i smitteveilederen. Vi vurderer fortløpende om dette fører til at vi oppretter en eller to kohorter i uke 31-33 ut i fra antallet barn. Videre ønsker vi at så få voksne som mulig er med inn på skolens område for å minske smitterisiko. Dersom det er behov for noe følge disse dagene avtales dette med voksne på SFO. For våre å ivareta våre nye førsteklassinger og sikre en trygg start, kan en forelder følge barnet. Av smittevernhensyn ber vi om at dere holder god avstand, og bruker munnbind inne i bygget. Se også tidligere utsendt informasjon: https://faerder.kommune.no/brattas-skole/sfo/nyheter-fra-sfo/informasjon-foresatte-nye-1-trinn.62869.aspx

Andre viktige ting ifbm. gult smittenivå: 

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • To kohorter kan samarbeide utendørs

Barn fra 1. og 2. trinn møter opp i den første baseinngangen fra skolegården, mens barn fra 3. og 4. trinn møter opp i den andre baseinngangen. Dersom det ikke er voksne i basen ved ankomst kan vi nås på 41564537. 

Det er ikke opprettet organisering for kost, så alle barn må ha med seg mat til hele SFO-dager. 

Husk at det også er planleggingsdag 16.08. SFO er stengt denne dagen. 

SFO vil fortsette å bruke IST Direkte frem til det nye systemet er helt klart. Ny dato for bytte av plattform kommer senere i høst. Vi ber alle registrere seg og holde seg oppdatert inne i IST Direkte så lenge. De som allerede har en bruker for sitt barn registrert benytter denne videre. Lenke til brukerveiledninger IST Direkte finner dere HER

Dersom det er andre praktiske spørsmål kan vi nås på nevnte telefonnummer eller undertegnede på 97680366. 

Vel møtt til noen morsomme SFO-dager!

Mvh. alle oss på SFO, Brattås.