iPad i undervisningen

iPad i undervisning på barneskole - Klikk for stort bilde

Fra høsten 2023 vil alle elever på 1.- 6. trinn i Færder kommune ha tilgang til iPad som læringsbrett.

Slik vil Færderskolene jobbe digitalt

Å arbeide med digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggenede ferdighetene i Læreplanen. Digitale ferdigheter handler om informasjonsinnhenting, behandling, være kreativ og skapende, kommunisere og samhandle. Eksempler på kreativitet kan være å lage podkast, digitale bøker, filmer, animasjoner, programmering og mye, mye mer.

iPad som læringsbrett innbyr til utforskning, kreativitet og læringsglede!
Jeg gleder meg over at alle barn og unge i Færderskolen nå får like muligheter til å jobbe digitalt fullt ut der det er hensiktsmessig, sier IKT-rådgiver for skole og barnehage, Marit Lyngheim Wilhelmsen.

Marit Lyngheim Wilhelmsen - Klikk for stort bildeMarit Lyngheim Wilhelmsen, IKT-rådgiver skole og barnehage i Færder kommune

Lyngheim Wilhelmsem understreker at læringsbrettet skal brukes til læring, og ikke underholdning. 
- Det er viktig å lage kjøreregler sammen med barnet, både på skolen og hjemme når iPaden brukes til lekser. 

Hun oppfordrer også foresatte til å vise nysgjerrighet på elevenes bruk av iPaden. Informasjonsskriv til foresatte finner du her. (PDF, 124 kB)

Lytt til podkast om digital kompetanse i Færderskolene

Har du spørsmål eller innspill til iPad i undervisning?

Send oss spørsmål eller innspill