Elevundersøkelsen på Føynland skole vil bli gjennomføres i løpet av november.

Elevene på  5. - 7.trinn deltar.

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring.

Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Udir.

Utdanningsdirektoratet

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. Dette gjelder elever som har milde luftveissymptomer eller føler seg syke, og elever som er i karantene og isolasjon.

Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme og hvordan opplæringen kan gjennomføres. 

 

Regjeringen skole

Informasjon fra regjeringen.

På denne siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen. Du kan også klikke deg videre for å lese mer om de forskjellige reglene. Informasjon til foreldre om barn og koronavirus.

 

Korona virus

Høsten er rundt hjørnet, og med den kommer virusforkjølelse. Vi er tettere sammen og mer innendørs. Smittefaren for Covid-19 øker også i barnehage og på skole.

 

Selv om mye informasjon kan sendes ut skriftlig er det likevel viktig at foreldre og skolen møtes jevnlig. Dette har betydning relasjonen og samarbeidet mellom hjem og skole, og foreldrene i mellom. Vi ønsker derfor å arrangere foreldremøter for alle trinn denne høsten. 

1. trinn: Tirsdag 25. august kl. 1800

2. trinn: Torsdag 3. september kl. 1800

3. trinn: Tirsdag 8. september kl.1800

4. trinn: Torsdag 27. august kl.1800

5. trinn: Mandag 31. august kl.1800

6. trinn: Tirsdag 1. september kl.1800

7. trinn: Onsdag 2. september kl.1800

Følgende smittevernregler gjelder for høstens foreldremøter:

  • Bare friske personer skal møte. Er du syk, i karantene eller har symptomer på sykdom må du holde deg hjemme. Følg de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. 
  • Hver eleven er representert med en foresatt. (Hvis det er nødvendig kan evt begge møte. Avtal dette med lærerne på trinnet)     
  • Lærerne vil be om påmelding via mobilskole i forkant av møtet slik at vi kan møblere lokalet  forhold til det antall personer som skal delta.
  • Vi vil føre liste over hvem som er tilstede i tilfelle det skulle bli behov for smittesporing i etterkant. Listen oppbevares i 10 dager etter møtet før den makuleres. 
  • Dere vil sitte med minimum 1 m avstand mellom dere. Personer fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre. Stolene vil være satt ut på forhånd. 
  • Alle foreldremøtene avholdes i gymsalen. Inngang via skoletunet og vrimmel.
  • Vask hendene, evt benytt håndsprit som er satt frem, når du går inn i lokalet.
  • Unngå håndhilsing. Pass på at du holder tilstrekkelig avstand til andre møtedeltakere.  
  • Toalettene i Vrimmel vil bli merket med "Toalett foreldremøter"
  • Det blir det dessverre ingen servering.

 

 

 

Mandag 17. august kl 09.00 starter årets 1. trinn på skolen. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til Føynland!

Vi starter med opprop av elevene utenfor inngangen til SFO/klasserommene til 1. trinn. Deretter vil lærerne og elevene gå inn til klasserommene og starte skoledagen. Det blir normal lengde på skoledagen. Elevene må ha med seg mat og drikke. På mandager slutter 1. trinn kl. 14.00  på skolen. Etter det vil SFO gå som normalt for de elevene som har plass der. 

På grunn av begrenset parkeringsplass ved skolen oppfordres alle som har mulighet til å gå eller sykle fremfor å bruke bil.

Velkommen!

Følgende smitteverntiltak gjelder for første skoledag:

- Inntil to voksne kan følge hver elev til skolestarten.

- De eldre elevene begynner kl. 0830. For å unngå at flere personer enn nødvendig oppholder seg på skolen rundt den tiden, ber vi om at 1.klassingene og foreldre først møter opp etter kl. 0845.

- Hold avstand til personer som ikke tilhører din husstand, minst 1 meter. 

- Unngå håndhilsing

- Personer som er syke, både voksne og barn, skal holde seg hjemme og ikke møte på skolen selv om det er første skoledag. 

- Det vil være vanskelig å overholde tilstrekkelig avstand dersom alle foreldre går inn i garderoben eller klasserommene samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at foreldre kun blir med inn i skolebygget i tilfellene hvor det er nødvendig for barnets trygghet.