Varsel om planoppstart. Detaljregulering fv. 309 Ekeneskrysset, plan ID 2014006. I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 og §12-14 varsles det oppstart av arbeid med videreføring av detaljreguleringsplan for ombygging av Ekeneskrysset i Færder kommune. Det vises til kommunestyrets vedtak 06.04.2022 (KS-sak 034/22).

Se hele saken: Ekeneskrysset – Detaljregulering nr. 2014006 – Varsel om planoppstart

Informasjon om planarbeidet

Det vil bli avholdt åpen kontordag på Føynland skole, Kalvetangveien 1, 3132 Husøysund, 21. juni 2022 kl. 18:00–20:00. Her vil det bli anledning til å komme med innspill og stille spørsmål til planarbeidet.

 

Fra 1. juni til 31. august kan du som går i 1. til 7. trinn delta på Sommerles.no

Sommerles gjør lesing enda morsommere, og det er helt gratis å være med!

Du lager en profil på Sommerles.no, registrerer bøker, får lesetips, løser oppgaver og kan følge med på hva vennene dine leser.

Her kan du også lese en superspennende fortelling, skrevet av forfatter Mari
Moen Holsve. Har du ikke tilgang til nett, kan du delta med et lesekort. Spør på biblioteket!

Sommerles er for alle. For hver bok du legger inn, får du XP (poeng) og går etter hvert opp i level. Du kan lese vanlige bøker, e-bøker, lydbøker, tegneserier, eller du kan bli lest for - all lesing teller.

Og selvsagt har vi premier! Når du registrerer bøker du har lest, får du digitale trofeer til profilen din på nettsiden, og du kan hente premier på biblioteket i løpet av sommeren.

For å bli med på Sommerles.no går du inn på nettsiden fra 1. juni og lager deg en egen profil sammen med en voksen. Foresatte må gi tillatelse til at du deltar, og dere må bruke foresattes e-postadresse ved registrering. Hvis dere trenger hjelp, er det bare å spørre på biblioteket deres.

Så er det bare å lese i vei! God sommer med Sommerles.no!

Infobrev-til-elever-2022-sommerles (PDF, 92 kB)

 

PROGRAM - 17. mai 2022 Føynland skole

12.30 - Kiosken åpner
Åpning av kiosk/kafé – salg av is,
kaker, pølser, godteri, brus og kaffe.

12.45 – Borgertog
Tog fra Maxbo på Husøy til skolen, med
Nøtterøy Skolekorps Junior.

13.00 – På skolen
Åpen kiosk, tale fra elevrådet og
leker (frem til ca 15.00)

15.00 - Loddtrekning
Dagen avsluttes med loddtrekning og utdeling av premier.

Program Foynland Skole 2022 (PDF, 129 kB)

Færder Kulturskole

Færder kulturskole har laget en brosjyre med oversikt over sine tilbud for skoleåret 2022/2023.

Brosjyre for Færder kulturskole 2022/2023 (PDF, 2 MB)

 

Flere Farger

Bli med oss i Flere Farger da vel - helt gratis tilbud!

Vi gleder oss til å jobbe videre mot forestillingen Øy’ne synger som skal spilles flere ganger både på Labakken skole og på Nøtterøy Kulturhus i mai/juni måned.

I den forbindelse må vi be om bindene påmelding slik at vi er helt sikre på hvem som blir med, så vi kan fordele oppgaver.

   

Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra kriseledelsen. Jodtabletter er lagret og klargjort for videre distribusjon, ved alle offentlige barneskoler i kommunen.

For å vite om vi kan dele ut jod tablett til ditt barn ved en eventuell atomhendelse, trenger vi å innhente samtykke fra foresatte i forkant. Skolen sender derfor hjem et samtykkeskjema i ranselposten. Fint om dette kan returneres så raskt som mulig.

Se vedlegg: Utdeling av jodtabletter_samtykkeskjema (PDF, 106 kB)

Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er tilbud hos Familiens hus i Færder kommune som skal fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alder 0-12 år.

Mer informasjon om Foreldreveiledningstilbudet finner du her

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Færder kommunes foreldreveiledningstilbud skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte.

 

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.

brev info

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.