Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

En elev på Føynland skole har testet positivt på COVID 19. Det betyr at hele 5.trinn settes i karantene. Alle involverte elever og ansatte i denne kohorten kontaktes av kommunens smittevernteam. Smittevernteamet vil vil opplyse om karanteneregler og eventuelt testing, og det gis mulighet for å stille spørsmål.

Kun elever og voksne som er i direkte kontakt med den smittede skal i karantene. Det betyr at søsken av barn som settes i karantene og alle elever som ikke er i karantene, kan gå i barnehage eller skole som normalt.

Mvh ledelsen ved Føynland skole

Mer informasjon om hva det betyr å være i karantene finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet 

 

Uansett hvordan ferien skal brukes og om jul skal feires eller ikke, håper jeg at dere får dager som gir dere noe godt!  Budskapet om at vaksiner er på vei gir oss håp om at 2021 kan bety at vi igjen kan være tettere og mer sammen!

På skolen savner vi det store fellesskapet. Det fellesskapet vi får når vi er samlet som en enhet. Siden mars har vi ikke kunnet samles som det store "VI". Vi gleder oss nå til den dagen kommer, at vi igjen kan møtes og være sammen på tvers av trinn og grupper. 

Vennskap, relasjoner og vår tilknytning til hverandre skapes i møtene vi har oss imellom. Selv om det i en stresset hverdag kanskje kan være lett å tenke at det er litt deilig å slippe foreldremøter, vennegrupper og avslutninger på skole og fritidsaktiviteter, tror jeg likevel at fraværet av disse "tradisjonene" ikke bør bli for langvarig. Teams og sosiale medier kan aldri erstatte verdien av møtes ansikt til ansikt. Emojis kan aldri erstatte kraften og nærheten i det å se hverandre i øyne, oppleve hverandres mimikk og kroppsspråk, den spontane klemmen eller det relasjonelle håndtrykket.

Landet vårt gjør nå en stor dugnad. Vi er alle en del av et stort fellesskap. I det å være et samfunn har vi alle en betydning og et ansvar for hverandre. Vårt store fellesskap bygges av mange små fellesskap. I år må vi ta ekstra vare på de som står oss nærmest. De vi får lov å gi en spontan klem, være nærmere enn to meter og kommunisere analogt. Bruk ferien til å skape noen øyeblikk hvor vi legger bort skjermene våre, ser hverandres øyne, hører hverandres stemmer og tar vare på hverandres følelser – øyeblikk hvor vi er sammen!

En god jul og et godt nytt år ønskes dere alle!

Med vennlig hilsen

Lars Ottar Svensen

Rektor Føynland skole

Selv om mye informasjon kan sendes ut skriftlig er det likevel viktig at foreldre og skolen møtes jevnlig. Dette har betydning relasjonen og samarbeidet mellom hjem og skole, og foreldrene i mellom. Vi ønsker derfor å arrangere foreldremøter for alle trinn denne høsten. 

1. trinn: Tirsdag 25. august kl. 1800

2. trinn: Torsdag 3. september kl. 1800

3. trinn: Tirsdag 8. september kl.1800

4. trinn: Torsdag 27. august kl.1800

5. trinn: Mandag 31. august kl.1800

6. trinn: Tirsdag 1. september kl.1800

7. trinn: Onsdag 2. september kl.1800

Følgende smittevernregler gjelder for høstens foreldremøter:

  • Bare friske personer skal møte. Er du syk, i karantene eller har symptomer på sykdom må du holde deg hjemme. Følg de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. 
  • Hver eleven er representert med en foresatt. (Hvis det er nødvendig kan evt begge møte. Avtal dette med lærerne på trinnet)     
  • Lærerne vil be om påmelding via mobilskole i forkant av møtet slik at vi kan møblere lokalet  forhold til det antall personer som skal delta.
  • Vi vil føre liste over hvem som er tilstede i tilfelle det skulle bli behov for smittesporing i etterkant. Listen oppbevares i 10 dager etter møtet før den makuleres. 
  • Dere vil sitte med minimum 1 m avstand mellom dere. Personer fra samme husstand kan sitte nærmere hverandre. Stolene vil være satt ut på forhånd. 
  • Alle foreldremøtene avholdes i gymsalen. Inngang via skoletunet og vrimmel.
  • Vask hendene, evt benytt håndsprit som er satt frem, når du går inn i lokalet.
  • Unngå håndhilsing. Pass på at du holder tilstrekkelig avstand til andre møtedeltakere.  
  • Toalettene i Vrimmel vil bli merket med "Toalett foreldremøter"
  • Det blir det dessverre ingen servering.

 

 

 

Mandag 17. august kl 09.00 starter årets 1. trinn på skolen. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til Føynland!

Vi starter med opprop av elevene utenfor inngangen til SFO/klasserommene til 1. trinn. Deretter vil lærerne og elevene gå inn til klasserommene og starte skoledagen. Det blir normal lengde på skoledagen. Elevene må ha med seg mat og drikke. På mandager slutter 1. trinn kl. 14.00  på skolen. Etter det vil SFO gå som normalt for de elevene som har plass der. 

På grunn av begrenset parkeringsplass ved skolen oppfordres alle som har mulighet til å gå eller sykle fremfor å bruke bil.

Velkommen!

Følgende smitteverntiltak gjelder for første skoledag:

- Inntil to voksne kan følge hver elev til skolestarten.

- De eldre elevene begynner kl. 0830. For å unngå at flere personer enn nødvendig oppholder seg på skolen rundt den tiden, ber vi om at 1.klassingene og foreldre først møter opp etter kl. 0845.

- Hold avstand til personer som ikke tilhører din husstand, minst 1 meter. 

- Unngå håndhilsing

- Personer som er syke, både voksne og barn, skal holde seg hjemme og ikke møte på skolen selv om det er første skoledag. 

- Det vil være vanskelig å overholde tilstrekkelig avstand dersom alle foreldre går inn i garderoben eller klasserommene samtidig. Vi ber derfor om forståelse for at foreldre kun blir med inn i skolebygget i tilfellene hvor det er nødvendig for barnets trygghet. 

Det er skolestart! Barn og ungdom skal igjen sykle og gå til skolen. Du som kjører bil må ta hensyn og kjøre forsiktig! Se vedlagt brosjyre 

Skolestart trafikksikkerhet (PDF, 1009 kB)