Adventsgudstjeneste eller alternativt opplegg:

Skolen er invitert på adventsgudstjeneste i Husøy kirke fredag 9. desember. Samtidig vil det være et alternativt opplegg her på skolen. Det vil inneholde juletradisjoner fra et ikke-religiøst perspektiv. Endelig organisering vil bli bestemt når vi vet antall elever og alder på de som skal delta. Det sendes ut et spørreskjema via skolesms. Alle må svare hva sitt barn skal delta på. Svarfrist er torsdag 1. desember.

Grøtfest:

Onsdag 21. desember er det grøtfest. Grøtfesten gjennomføres trinnvis. For å begrense søppel og bruken av engangsmateriell, ber vi alle ta med en skje og en skål til å spise av. Det er hyggelig om mange stiller med nisselue.

Siste skoledag:

Torsdag 22. desember er siste skoledag før juleferien. I tillegg til avslutninger klassevis, vil vi ha en fellessamling i gymsalen på starten av dagen. Det vil også bli en økt der vi går rundt juletreet, og synger de mest kjente julesangene.

Denne dagen slutter elevene kl. 1200. Det blir ordinært SFO-tilbud fra kl. 1200.

Juleferie

SFO er åpent fredag 23. desember. I romjula er SFO stengt. SFO har åpent som vanlig fra og med mandag 2. januar 2020.

Siste skoledag før jul er fredag 22. desember. Første skoledag i 2023 er tirsdag 3. januar. Elevene starter til vanlig tid.

helsedirektoratet og helsenorge

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

  

I løpet av november og desember vil elevene på 5., 6. og 7. tr gjennomføre elevundersøkelsen.  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Spørsmål omhandler følgende tema:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Vedlagt ligger to infoskriv, et rettet mot elevene og et til foresatte:

elevundersokelsen-info-elever-5-10trinn-2022_bm (PDF, 81 kB)

elevundersokelsen-info-foreldre-2022_bm (PDF, 104 kB)

brev info

I forbindelse med utfordringer knyttet til pandemien har vi tilpasset vår praksis i behandlingen av søknader. Nå er vi tilbake i normal hverdag og henviser til retningslinjene som gjelder for disse søknadene. Spesielt presiseres pkt.1 i retningslinjene (frist for å søke som er minimum tre uker før ønsket permisjon). Denne fristen vil igjen bli overholdt fra og med tirsdag 18.10.2022. Søknader som kommer inn mindre enn tre uker i forkant vil ikke bli behandlet jfr. retningslinjene.
Det er viktig at det blir søkt om permisjon via skjema nederst i lenken over, det er ikke tilstrekkelig å sende inn en fraværsmelding via IST Home med teksten "Ferie".

 

Østbyveien

Færder kommune ved drift og anlegg skal separere avløpsledningen samt bytte vannledning i tilknytning til Østbyveien. Se kartutsnitt i brosjyren som viser omfang av arbeidene. Gravearbeidene vil for det meste foregå på jordet mellom Fossåsveien og Østbyveien.
Hovedårsaken er å separere eksisterende felles avløpsledning(spillvann og overvann) for området. Dagens fellesledning for avløp vil erstattes av en spillvannsledning og en overvannsledning. Eksisterende vannledning vil også skiftes ut.

Se brosjyre: Østbyveien VA-anlegg (trafikkavvikling) (PDF, 709 kB)

 

Vedlagt ligger et infoskriv om anleggstrafikk i skolens nærområde i forbindelse med vann og avløpsarbeider på jordet vest for Østbyveien, i Tillasvei og Fossåsveien, Infobrev anleggsarbeider (PDF, 107 kB) 

Vi anbefaler alle som ferdes i det aktuelle området om at være forsiktige og holde avstand til maskiner og utstyr.

Lek og moro

 

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten, og er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen. Alle kan henvise eller ta kontakt. Det er mange årsaker til at barn og ungdom begynner hos oss. Noen vil begynne å trene eller være mer i bevegelse. Noen ønsker å være en del av et sosialt fellesskap. Noen ønsker å lære mer om mat og drikke. Noen sover dårlig. Noen ønsker vektoppfølging. Noen har fysiske eller psykiske plager.

Deltakerne kan velge blant de ulike tilbudene vi har, i samarbeid med sin kontaktperson i Friskliv ung.

Friskliv ung-flyer til nedlastning (PDF, 2 MB)