Bli med! Aktiv, trygg og grønn skolevei.
Kampanje for miljøvennlig skolevei ved Færders barneskoler.
Kampanjeperiode: 17. april - 26. mai.

 

Se plakaten her! (PDF, 2 MB)

Velkommen til "Åpen dag" på Føynland skole, torsdag 2. februar fra kl. 1530-1800. Vedlagt finner du program for dagen.

Velkommen til åpen dag på Føynland skole 020223 (PDF, 173 kB)

Marit Handeland er helsesykepleier ved Føynland skole.

Hun kan nås på tlf. 9577 8036 / Sentralbord: 4080 1230

e-post: marit.handeland@faerder.kommune.no

 

 

 

 

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten, og er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen. Alle kan henvise eller ta kontakt. Det er mange årsaker til at barn og ungdom begynner hos oss. Noen vil begynne å trene eller være mer i bevegelse. Noen ønsker å være en del av et sosialt fellesskap. Noen ønsker å lære mer om mat og drikke. Noen sover dårlig. Noen ønsker vektoppfølging. Noen har fysiske eller psykiske plager.

Deltakerne kan velge blant de ulike tilbudene vi har, i samarbeid med sin kontaktperson i Friskliv ung.

Friskliv ung-flyer til nedlastning (PDF, 2 MB)

I februar er det 20 år siden skolebygget på Føynland ble tatt i bruk. Dette vil vi markere med en "Åpen-dag" torsdag 2. februar. Den dagen inviteres foreldre og nærmiljøet vårt til å besøke Føynland skole mellom kl. 1530-1800.

Det blir utstillinger og ulike aktiviteter. Dere vil få mulighet til å gå fra klasserom til klasserom hvor elevene vil vise frem ting de jobber med på skolen. Det er viktig at alle holder av 2. februar slik at dere kan besøke oss. Skolen vil være åpen mellom kl. 1530 og 1800.

For elevene vil det være obligatorisk å delta på dette arrangementet. For de eldste elevene kommer vi til å forskyve skoledagen. For de yngste vil vi omorganisere dagen sammen med SFO.

Mer informasjon kommer når dagen nærmer seg.

Velkommen!

 

 

I samarbeid med FAU er det nå laget en skøytebane på grusbanen.

Isen er kanskje ikke av olympisk kvalitet, men vi håper den likevel kan være til glede. Det er satt opp flombelysning. Lyset slås på ved å benytte bryteren på veggen på skolebygget. Trykk på bryteren og lyset lyser i to timer. (Se bilde for plassering)

I skoletiden gjelder følgende regler: 

- Man må bruke hjelm når man går på skøyter

- Bare personer med skøyter på beina kan oppholde seg ute på isen. 

- Banen er ikke så stor. Man kan derfor ikke spille ishockey i friminuttene.

- Ishockey kan spilles når det er voksne tilstede som organiserer aktiviteten på isen, f.eks i gymtimer og på SFO.

- Vis hensyn til hverandre!

 

Adventsgudstjeneste eller alternativt opplegg:

Skolen er invitert på adventsgudstjeneste i Husøy kirke fredag 9. desember. Samtidig vil det være et alternativt opplegg her på skolen. Det vil inneholde juletradisjoner fra et ikke-religiøst perspektiv. Endelig organisering vil bli bestemt når vi vet antall elever og alder på de som skal delta. Det sendes ut et spørreskjema via skolesms. Alle må svare hva sitt barn skal delta på. Svarfrist er torsdag 1. desember.

Grøtfest:

Onsdag 21. desember er det grøtfest. Grøtfesten gjennomføres trinnvis. For å begrense søppel og bruken av engangsmateriell, ber vi alle ta med en skje og en skål til å spise av. Det er hyggelig om mange stiller med nisselue.

Siste skoledag:

Torsdag 22. desember er siste skoledag før juleferien. I tillegg til avslutninger klassevis, vil vi ha en fellessamling i gymsalen på starten av dagen. Det vil også bli en økt der vi går rundt juletreet, og synger de mest kjente julesangene.

Denne dagen slutter elevene kl. 1200. Det blir ordinært SFO-tilbud fra kl. 1200.

Juleferie

SFO er åpent fredag 23. desember. I romjula er SFO stengt. SFO har åpent som vanlig fra og med mandag 2. januar 2020.

Siste skoledag før jul er fredag 22. desember. Første skoledag i 2023 er tirsdag 3. januar. Elevene starter til vanlig tid.

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

  

I løpet av november og desember vil elevene på 5., 6. og 7. tr gjennomføre elevundersøkelsen.  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Spørsmål omhandler følgende tema:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Vedlagt ligger to infoskriv, et rettet mot elevene og et til foresatte:

elevundersokelsen-info-elever-5-10trinn-2022_bm (PDF, 81 kB)

elevundersokelsen-info-foreldre-2022_bm (PDF, 104 kB)