skolestart

Velkommen som foresatt på Labakken skole.

Vi er nå godt i gang med vårsemesteret, og vi forbereder et nytt skoleår. Vi skal blant annet finne gode lærere til elevene, lage program for sangsamlinger, foreldremøte og førskolebesøk i juni.

   

Færder Kulturskole

Færder kulturskole har laget en brosjyre med oversikt over sine tilbud for skoleåret 2022/2023.

Brosjyre for Færder kulturskole 2022/2023 (PDF, 2 MB)

 

voksne for barn

FOR FORELDRE OG FORESATTE: HVORDAN SNAKKE MED BARN OM KRIGEN I UKRAINA?
Mange barn blir urolige og engstelige av sterke inntrykk, som bildene og overskriftene fra Ukraina. Vi har samlet råd om hvordan du kan snakke med om skremmende situasjoner.
Du kan lese rådene her: Hvordan snakke med barn om Ukraina - Voksne for barn

 

Helt Grønn Skolevei

Bli med! Aktiv, trygg og grønn skolevei.
Kampanje for miljøvennlig skolevei ved Færders barneskoler.
Kampanjeperiode: 25.april - 3.juni.

 

Se plakaten her! (PDF, 2 MB)

Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter anbefaling fra kriseledelsen. Jodtabletter er lagret og klargjort for videre distribusjon, ved alle offentlige barneskoler i kommunen.

For å vite om vi kan dele ut jod tablett til ditt barn ved en eventuell atomhendelse, trenger vi å innhente samtykke fra foresatte i forkant. Skolen sender derfor hjem et samtykkeskjema i ranselposten. Fint om dette kan returneres så raskt som mulig.

Se vedlegg: Utdeling av jodtabletter_samtykkeskjema (PDF, 106 kB)

I uke 7 startet anleggsarbeidet ved Herstad skole i forbindelse med etablering av et nytt «Kiss and Ride»-område, samt lysregulert gangfelt over Kirkeveien. Anleggsperioden vil vare frem til uke 17. Det vil i perioden fra uke 11 til uke 17 være behov for innsnevring til ett kjørefelt med lysregulering ved Herstad skole.

Flere Farger

Bli med oss i Flere Farger da vel - helt gratis tilbud!

Vi gleder oss til å jobbe videre mot forestillingen Øy’ne synger som skal spilles flere ganger både på Labakken skole og på Nøtterøy Kulturhus i mai/juni måned.

I den forbindelse må vi be om bindene påmelding slik at vi er helt sikre på hvem som blir med, så vi kan fordele oppgaver.

   

Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er tilbud hos Familiens hus i Færder kommune som skal fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alder 0-12 år.

Mer informasjon om Foreldreveiledningstilbudet finner du her

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Færder kommunes foreldreveiledningstilbud skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte.

 

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.