Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er tilbud hos Familiens hus i Færder kommune som skal fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alder 0-12 år.

Mer informasjon om Foreldreveiledningstilbudet finner du her

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Færder kommunes foreldreveiledningstilbud skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte.

 

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.

brev info

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.

 

brev

Endelig kan vi slippe litt opp!

 

FOR ALLE

  • Elevene har mottatt pakker med fem tester i dag (7. trinn får mandag morgen). Vi anbefaler og ønsker at alle elever og ansatte, som ikke har hatt Covid-19 ila de tre siste månedene, tester seg hver mandag morgen og hver torsdag morgen.
  • Alle elever starter kl. 08.20 og bruker sine faste oppstillingsplasser
  • Vi skal fremdeles være flinke med håndhygiene og elevene skal ikke på skolen med symptomer
  • Vi venter med klemmer og håndhilsning
  • Trinnet kan likevel være sammen som et trinn, både ute og inne, og fellesarealer kan brukes på en mer fleksibel måte.

 

Trafikksituasjonen rundt Vestskogen skole oppleves kaotisk og til tider farlig, spesielt om morgenen når du leverer barnet ditt. Kjør sakte og benytt kjøremønster som vist på bildet vedlagt. Her ser du også bilde som forklarer kjøremønster ved henting og levering på Labakken skole.

klokke

Godt nytt år alle sammen!

I forbindelse med oppstart på Labakken skole har skolens sluttider blitt endret slik at elevene får pauser på samme tidspunkt. Det er en stor skolegård på Labakken og for å dekke behovet for tilsyn må hele skolen ha samme pausetidspunkt. Vi velger å opprettholde planen for 1.-4. selv om de fortsatt er lokalisert på Vestskogen. Elevene har samme antall timer undervisning i uken som tidligere, og endringen er permanent frem til sommeren.

  

pokal vinner

 Vinnerne av Reflekskampanjens del 2 ble 2.trinn!

Gratulerer så masse til dem!

 

brev info

To translate this article: Use the "Language"-button in the top right corner of the page. This is available on computers only.

5.-10.TRINN SKAL HA HJEMMESKOLE FRA 20.-22.DESEMBER

For å lette trykket på skolene før jula setter inn og gjøre det enklere å ha de yngste elevene på skolen, innføres hjemmeskole for 5.-10.trinn fra mandag til og med onsdag kommende uke.

Elevene på 5.-10.trinn vil få et opplegg fra skolen og ha digital kontakt med lærere og annet personell. Elever som av ulike årsaker trenger å være på skolen, vil få tilbud om det. Foresatte kan også henvende seg til skolen dersom de vil ha et slikt tilbud til sitt barn.