E-post om samtykkeskjema vedrørende skoleåret 23/24

Foresatte vil i dag, tirsdag 8/8, motta en e-post angående samtykkeskjema vedrørende skole og en e-post angående informasjon/avtale om digitalt utstyr i skolen. Dette er trygge e-poster sendt fra et nytt system for digitale samtykker levert av vår leverandør av barnehage- og skoleadministrativt system, IST.

Skjemaene må besvares for best mulig ivaretakelse av elevene og elevenes personinformasjon, samt utdeling av digital enhet (iPad/PC). Hvis dere ikke mottar mail er deres e-postadresse mest sannsynlig ikke registrert som kontaktinformasjon i IST - dere kan da gå inn via appen IST Home under Meny - Annen funksjonalitet eller via den følgende lenken: https://svar.no.ist.com/ . Samtykkene blir arkivert og dere har mulighet til å endre svarene til enhver tid.

Med vennlig hilsen 
Trond Arne Stenersen,
Digitaliseringsrådgiver
Færder kommune