Kontakt

Viktige beskjeder må sendes kontaktlærer før kl. 08

Kontaktlærere 4.trinn

Kristin Grande, e-post: kristin.grande@faerder.kommune.no

Cecilie Fleischer Arntzen, e-post cecilie.louise.fleischer.arntzen@faerder.kommune.no

May-Helen Mathisen, e-post: may-helen.mathiesen@faerder.kommune.no