Kontakt

Viktige beskjeder må sendes kontaktlærer før kl. 08

Kontaktlærere 4.trinn

Catharina Herlofsen e-post: catharina.herlofsen@faerder.kommune.no

Vibeke Jacobsen:  vibeke.jacobsen@faerder.kommune.no

Guro Clasen: guro.clasen@faerder.kommune.no