Elevundersøkelsen høst 2022: Informasjon til elever og foresatte

Elevundersøkelsen på Oserød skole vil bli gjennomført i løpet av uke 45 - 46. Elevene på  5. - 7.trinn deltar.

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring. Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Utdanningsdirektoratet