IST Direkte er skolens kommunikasjonsverktøy mellom SFO og foresatte. 

Skole:

Send (trinn) (tekst) til 59 44 42 02 (Anbefales lagret som "Oserød skoleSMS").

Eksempel "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise"

Meldingen blir så sendt videre til alle lærerne på 4. trinn.

 

SFO:

Send (SFO+trinn)(tekst) til 59 44 42 02 (Anbefales lagret som "Oserød skoleSMS").

SFO1 om du har barn på 1. trinn, SFO2 om du har barn på 2. trinn. Meldingen blir så sendt videre til Barneskjær.

SFO3 om du har barn på 3. trinn, SFO4 om du har barn på 4. trinn. Meldingen blir så sendt videre til Stampa.