IST Home er skolens nye kommunikasjonsverktøy mellom SFO og foresatte. Appen vil være en felles løsning for SFO, skole og kommunale barnehage i Færder kommune f.o.m. 01.08.2022, men settes i gang på ulike tidspunkter i løpet av våren. Veiledning for bruk finner du nederst i artikkelen.

Appen bruker ID-porten for pålogging og mulighet for biometrisk autentisering (faceID eller fingeravtrykk) som verifisering av endringer. Leverandøren jobber med videre utvikling av appen og det vil komme nye oppdateringer og forbedringer.

SMS til skolen:

Send [trinn] [tekst] til 59 44 42 02 (anbefales lagret som "Oserød SkoleSMS").

Eksempel: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise"

Meldingen blir så sendt videre til alle lærerne på 4. trinn.
 

SMS til SFO:
Send [SFO+trinn] [tekst] til 59 44 42 02 (anbefales lagret som "Oserød SkoleSMS").
Eksempel for 4.trinn: "SFO4 Per blir med Anja hjem i dag."