Årsplan Teie SFO

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn. 

Se Teie SFO sin plan for skoleåret i lenken under: Årsplan Teie SFO (PDF, 2 MB)