Læringsbrett i skolehverdagen på Teie skole

Etter å ha pilotert bruken av læringsbrett i 3 år på ett av våre trinn, er vi glade for å kunne fortelle at vi har gjort oss gode erfaringer, for å kunne implementere i større skala.
Nå er det resten av Færder kommune sin tur til å komme etter. Elever på 1. - 6.- trinn får nå hvert sitt læringsbrett, 7. trinn fortsetter med pc slik vi er vant med. 

Læringsbrettene har vist seg å være svært verdifullt verktøy i undervisningen. Gjennom interaktive apper og digitale ressurser har elevene kunnet engasjere seg i læringen på en mer interaktiv og personlig måte. Lærerne har kunnet tilpasse undervisningen til hver enkelt elevs behov og læringsstil, og dermed bidratt til en mer differensiert og inkluderende læringsopplevelse.

Vi har sett at læringsbrettene har styrket elevenes digitale kompetanse og kritiske tenkning. De har fått muligheten til å utforske, skape og samarbeide på nye måter. Dette har bidratt til å utvikle viktige ferdigheter som er nødvendige i dagens teknologiske samfunn.

Læringsbrett, som for eksempel iPad, er ikke ment å erstatte tradisjonell undervisning, men heller å supplere og berike læringserfaringen til elevene. I vår pilotering anslår vi at en gjennomsnittstid på bruk av læringsbrettet har vært ca. 20 minutter pr. dag, med nøye planlagte aktiviteter for produksjon og samskapning. 

Læringsbrett åpner opp for en rekke muligheter og ressurser som kan forbedre elevenes engasjement, samarbeid og kreativitet. Vår tilnærming til bruk av læringsbrett er å integrere dem på en ansvarlig og pedagogisk måte. Lærerne er allerede i gang med kompetanseheving i bruk av læringsbrettet, og vil bli kompetente til å veilede elevene til å bruke læringsbrettene som verktøy for læring, kreativitet og produktivitet. Vi vil fortsatt fokusere på en god balanse mellom digitalt og analogt læring, og sikre at elevene har en variert undervisningsopplevelse.

Vi oppfordrer dere til å være involvert i barnas digitale reise. Ta gjerne en aktiv rolle ved å stille spørsmål, diskutere bruk av læringsbrettene med barna deres, slik at vi sammen kan lære dem god bruk av teknologi hjemme og på skolen.

Vi tror at riktig bruk av læringsbrettene vil bidra til å forbedre elevenes læringserfaring, gi dem et ekstra verktøy i læringsarbeidet, og forberede dem på en digital fremtid. Vi er her for å støtte elevene deres, og vi ser frem til å samarbeide med dere for å sikre en positiv og konstruktiv bruk av læringsbrettene i skolen.

Under ser dere en film laget av Kamilla, en av våre mange dyktige lærere på Teie skole. Hun var aktiv som lærer i piloteringen, og i denne filmen får dere se noen av metodene vi til nå har inkludert læringsbrettet i hverdagen.
(Filmen er ca. ett år gammel, og siste kommentar om at dere kan kontakte henne er ikke gjeldene)

PS!
Dette er en privat film, og vi ønsker IKKE at denne skal deles videre i andre medier.