Nye ansatte ved Teie skole skoleåret 2022/23

Kommende skoleår vil dere møte flere nye ansikter i skolens personalgruppe. Vi håper og tror de nyansatte vi vil hjelpe til med å skape læring, trygghet og glede hos elevene og også komplementere personalgruppa. Vi har vært heldige å fått tak i disse flotte folkene: 

Maria Kjoshaug Hansen er 27 år og jobbet forrige skoleår som kontaktlærer på 1.trinn ved Storsteinnes skole i Troms (og Finnmark). Hun har en mastergrad fra Universitetet i Tromsø og er utdannet grunnskolelærer. Hun har i løpet av sommeren flyttet til Tønsberg.  

Lise Lillevik Mørtsell er 29 år og jobbet forrige skoleår som kontaktlærer på 8.trinn ved Tverlandet skole i Bodø kommune. Hun har også kontaktlærererfaring fra småtrinnet og mellomtrinnet. Hun har en mastergrad fra Nord universitet og er utdannet grunnskolelærer. Hun har i løpet av sommeren flyttet til Nøtterøy.  

Magnus Rindarøy er 26 år og nyutdannet grunnskolelærer med mastergrad fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. I mastergraden har han siste året hatt spesielt fokus på naturfag og elevers motivasjon.   

Jacqueline Krøgerrecklenfort er 25 år og nyutdannet grunnskolelærer med mastergrad fra Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hun har masterfordypning i norsk med spesialt fokus på lesing for alle. Hun bor for tiden i Stokke.   

Alle 4 lærerne imponerte oss på intervjuene de var gjennom. Både med engasjement, høy faglighet og spennende tanker og kreativ tenkning rundt Fagfornyelsen LK20. Vi er veldig fornøyde med at de har takket ja til å jobbe på Teie skole.  

Eirin Bakkeløkken Hildonen er 19 år fra Nøtterøy, hun er ny 2.års lærling hos oss kommende skoleår. Hun var lærling i barnehage i fjor. Hun skal være 4 dager på 1.trinn, 1 dag på 4.trinn og på SFO (2.trinn). Eirin spiller fotball, er sporty og er glad i å aktivisere barna.  

Ali Hamamci er 40 år og er ansatt i 45 % stilling på SFO. Ali bor på Nøtterøy sammen med familien sin. Ali har både vært utplassert i språkpraksis og vært vikar på Teie skole de siste årene. Han er en positiv og engasjert mann som er flink til å aktivisere elevene.  

Karin Sønsteby er ansatt som ny undervisningsinspektør fra 08.08.2022. Hun skal bl.a. ha daglig lederansvar for SFO og lederansvar 1.trinn. Karin er 52 år, hun har nettopp kjøpt seg bolig på Nøtterøy og har i løpet av sommeren flyttet hit sammen med familien. Karin har de siste årene jobbet som styrer/avdelingsleder for 2 hus i Torstad barnehager i Asker kommune. Hun har bred utdanning og har bl.a. nettopp gjennomført nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager. I en grundig ansettelsesprosess imponerte Karin oss med høy faglighet innenfor pedagogikk og ledelse og også med flotte personlige egenskaper.