Velkommen til nytt skoleår!

Vi ønsker alle velkommen til et helt nytt skoleår, og spesielt varmt velkommen til våre 59 førstetrinnselever og nye elever på 2.-7. trinn.

I år har vi 440 elever og ca 60 ansatte. I SFO er det 180 barn innmeldt. Vi er en stor skole.

Som ny rektor er jeg spent på å møte alle elevene første skoledag. Siden oppstart 1. august har jeg blitt kjent med de ansatte og truffet mange barn i SFO. Jeg har blitt tatt godt imot, og jeg synes at Teie skole er en veldig fin skole og SFO.

Selv om det har vært ferie vil mye være helt likt som forrige skoleår. På alle trinn skal vi fortsette å lære, øve og trene på fag og ferdigheter, vi skal ta godt vare på hverandre og vi skal ha det fint sammen.

Lærerne har nå planlagt for oppstarten med sitt trinn, alle rom er gjort klare og utstyr er på plass. Det er litt av en innsats som legges ned. I år har skolen fellestema «God start».  Vi har tatt i bruk materiell fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger, som omhandler forskning knyttet til skolestart- det å «starte opp på nytt». Forutsigbare rutiner, trygghet, relasjon, inkludering og mestring får hovedfokus i oppstartsukene. Det som allerede fungerer godt videreføres, og så gjør trinnet endringer og justeringer der det er behov for det. Gode vaner har en tendens til å vare, og vi bruker anledningen som en skolestart er til å etablere gode vaner. Mandag hadde vi et veldig inspirerende foredrag om Fellesskapelse med ph.d. stipendiat Atle Kaasin.

Vi viderefører arbeidet med læringsperioder, og alle trinn vil ha minst fire perioder i løpet av året. Elevene vil møte mange ulike læringsaktiviteter og læringsmetoder. Vi bruker varierte læringsarenaer- skolebygget, skolegården, Teieskogen og lokalmiljøet er våre «læringsrom».

Den tradisjonelle Trivselsuka er lagt til uke 39. Da vil vi ha fokus på skolefellesskap, trivselsregler og sosial kompetanse.  Denne uka vil 1.-4. og 5.-7. trinn en «idrettsdag» sammen.

Færder er en øy-kommune, og det er spesielt flott at det satses på svømmeopplæring og båt- og sjøkunnskap. Det er skolens 3. og 4. trinn som får svømmeopplæring. Elever på 5. trinn får være med på «Vind i seilene». Vi håper å få til seiling med Megin-joller for 6. trinn dette året.

Leirskole er en spennende og aktiv uke. Vi har nå inngått avtale med Brennabu i Vaset kommune, Valdres. I år blir leirskolen i mai, men fra neste år ligger den fast i uke 13.

Alle elever på 1.-6. trinn i kommunen får utdelt læringbrett denne høsten. Skolen ønsker å gi mer informasjon om hvordan læringsbrettene vil brukes i undervisningen på høstens foreldremøter.

Skolen og FAU har et tett samarbeid om årshjulssaker og aktuelle saker. FAU- informasjon ligger på skolens hjemmeside.

Vi vil dele ut nye klasselister med informasjon om navn, adresse, bursdag og mobilnummer til foresatte på alle trinn. Skolen følger retningslinjer fra Udir her Klasselistene deles ut torsdag 24. August. Dersom noen vil reservere seg ifht informasjon ber vi dere om å gi beskjed til kontaktlærer før torsdag.

 

Leksehjelp for 5.-7. trinn starter opp i uke 35. Teie kirke utvider sitt tilbud til å gjelde både 5. og 6. trinn. Informasjon om leksehjelp legges ut til aktuelle trinn.

Skolestart 21. august:

Vi ønsker et tett og godt samarbeid med dere foresatte til barnas beste, og vi oppfordrer dere til å ta kontakt med lærere på trinnet eller ledelsen hvis dere har spørsmål.

 

Velkommen til nytt skoleår, vi gleder oss til å treffe dere!

Hilsen alle ansatte og ledelsen

  • Bente Marthinsen, rektor
Ansatte ved Teie skole, skoleåret 2023 - 2024