Tellinger viser at voksne i vårt fylke er blant de dårligste på bruk av refleks. Faktisk er vi tredje dårligst i hele Norge, med bare 42% voksne som bruker refleks. Kan du hjelpe fylkeskommunen med å komme med gode ideer til hvordan de skal få voksne til å bruke refleks?

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

 


    

 

Koronavaksine. Foto.

Informasjon om vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år i Færder kommune:

 

Friskliv ung gir tilbud til barn og unge (PDF, 2 MB) mellom 12–20 år som ønsker støtte og hjelp med kosthold, fysisk og psykisk helse. Vi har både gruppe- og individuelle tilbud. Vi har også tilbud om kurs for foreldre i Bra Mat og treningsgrupper til barn og foreldre. 

Bruk helgen 3.-5. september til å sjekke barnet ditt.

Teigar ungdomsskole

August betyr nytt skoleår og vi har brukt de siste dagene på å planlegge en god oppstart for alle som skal være elev på Teigar dette skoleåret. Særlig ønsker vi velkommen til alle dere som er nye på Teigar og vi gleder oss også over at vi starter på GRØNT nivå.

 

Under finner dere lenker for innlogging til sidene der dere finner karakterene som er publisert. Elvene logger seg inn med Feide, mens foreldre må bruke minID (BankID el.l.) Viktig at du som elev eller foreldre bruker riktig link.