Under finner dere lenker for innlogging til sidene der dere finner karakterene som er publisert. Elvene logger seg inn med Feide, mens foreldre må bruke minID (BankID el.l.) Viktig at du som elev eller foreldre bruker riktig link.

 

Det siste året på ungdomsskolen har ikke blitt helt som “normalt”, men vi er glade for at det har vært korte perioder med hjemmeskole og at vi nå gis mulighet for en god avrunding med vitnemålsutdeling. 

Torsdag 17.juni er siste skoledag for 10.klasse.

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringen er skrevet for deg som er avgangselev i grunnskolen og foreldrene dine. Hvis det er noe dere ikke forstår, bør dere spørre lærer eller rektor. Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Skriftlig eksamen avvikles ikke i år!

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

Skolehelsetjenesten i Færder kommune består av helsesykepleiere, fysioterapeuter og psykisk helseteam. Vi er her for dere. Bare å ta kontakt via telefon, e-post eller Teams.

Varsel om karantene på grunn av covid-19 smitte hos elev ved 9. trinn

Elever på trinnet skal i karantene.

Alle skal teste seg snarest. Test bestilles her.

På grunn av mistanke om mutert virus innføres ventekarantene. Det betyr at alle husstandsmedlemmer til elevene og ansatte settes i karantene inntil testresultat for de som er i karantene, foreligger.