Under finner dere lenker for innlogging til sidene der dere finner karakterene som er publisert. Elevene logger seg inn med Feide, mens foreldre må bruke minID (BankID el.l.) Viktig at du som elev eller foreldre bruker riktig link.

 

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringen er skrevet for deg som er avgangselev i grunnskolen og foreldrene dine. Hvis det er noe dere ikke forstår, bør dere spørre lærer eller rektor. Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Skriftlig eksamen avvikles ikke i år!

Vi har tidligere publisert at det ble endringer i kontaktlærerkabalen på neste års 9. og 10. trinn. Av ulike grunner har vi revurdert dette og landet på at det ikke blir noen endringer av kontaktlærere.

Anette Henriksen

 Fysioterapeut Anette Henriksen vil nå være fast tilstede på torsdager kl. 12:15-15:00.

Færder Kulturskole

Færder kulturskole har laget en brosjyre med oversikt over sine tilbud for skoleåret 2022/2023.

Brosjyre for Færder kulturskole 2022/2023 (PDF, 2 MB)

 

Flere Farger

Bli med oss i Flere Farger da vel - helt gratis tilbud!

Vi gleder oss til å jobbe videre mot forestillingen Øy’ne synger som skal spilles flere ganger både på Labakken skole og på Nøtterøy Kulturhus i mai/juni måned.

I den forbindelse må vi be om bindene påmelding slik at vi er helt sikre på hvem som blir med, så vi kan fordele oppgaver.

   

Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.

brev info

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.

 

Friskliv ung

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten som er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen.

Friskliv ung arrangerer kostholdskurs med påmelding i disse dager. I tillegg tilbyr de treningsgrupper for ungdom, aktivitetsgruppe for barn, individuell samtaleoppfølging med kontaktperson og diverse kurs. Se vedlegg for mer informasjon.

Informasjon om Friskliv ung og deres tilbud i 2022. (PDF, 3 MB)

Informasjon om "Bra mat"-kurs hos Friskliv ung. (PDF, 2 MB)