Trafikklys

Fra mandag 19. april vil barnehager og skoler i Færder igjen møte barn og unge med gult smittevernnivå.

Smittenivået i barnehager og skoler går stadig ned. Kommunen forventer fortsatt smittetilfeller, men håper det vil bli med spredte enkelttilfeller, ikke større utbrudd.

 

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

Skolehelsetjenesten i Færder kommune består av helsesykepleiere, fysioterapeuter og psykisk helseteam. Vi er her for dere. Bare å ta kontakt via telefon, e-post eller Teams.

Varsel om karantene på grunn av covid-19 smitte hos elev ved 9. trinn

Elever på trinnet skal i karantene.

Alle skal teste seg snarest. Test bestilles her.

På grunn av mistanke om mutert virus innføres ventekarantene. Det betyr at alle husstandsmedlemmer til elevene og ansatte settes i karantene inntil testresultat for de som er i karantene, foreligger.

Varsel om karantene på grunn av covid-19 smitte hos elev ved 8. trinn

Elever på trinnet som har vært på skolen tirsdag 02.03, onsdag 03.03 og torsdag 04.04 skal i karantene.

Alle skal teste seg snarest. Test bestilles på https://www.tonsberg.kommune.no/

 

På grunn av mistanke om mutert virus innføres ventekarantene. Det betyr at alle husstandsmedlemmer til elevene og ansatte settes i karantene inntil testresultat for de som er i karantene, foreligger.

Når negativt testresultat for nærkontakt (eleven/ansatt) foreligger, kan øvrige husstandsmedlemmer avslutte sin karantene(ventekarantene) og gå tilbake til jobb/skole. Eleven selv skal fortsatt være i karantene til og med 14.03.

Karantenetiden kan forkortes ved ny negativ test(test nr. 2) som kan tas tidligst 12. mars(dag 8).

Elever ved 10. trinn som har vært på skolen mandag 01.03.21 og/eller tirsdag 02.03.21 skal i karantene.

Alle skal teste seg snarest. Test bestilles på https://www.tonsberg.kommune.no/

På grunn av mistanke om mutert virus  skal alle bor i samme husstand som eleven være i karantene til negativt svar på denne testen foreligger.

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Færder kommune blant elever i 8.–10. klasse. Tidligere har kommunen gjennomført undersøkelsen i 2013, 2017 og 2020. For å gi et godt bilde av situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen (PDF, 121 kB)

Under finner dere lenker for innlogging til sidene der dere finner karakterene som er publisert. Elvene logger seg inn med Feide, mens foreldre må bruke minID (BankID el.l.) Viktig at du som elev eller foreldre bruker riktig link.