fargeblyanter og regnbue

Viktig informasjon til foresatte for elever på 7.trinn som planlegger skolebytte ved overgang til ungdomstrinn. Se kommunens nettside

 

helsedirektoratet og helsenorge

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

  

 Det vil pågå gravearbeider i Teieskogen fra neste uke og frem til jul. Arbeidene gjelder ny kommunikasjonskabel i forbindelse med vannforsyning til Færder kommune. Gravingen vil foregå fra høydebassengene på Teie til Munkerekkeveien 70.

brev info

I forbindelse med utfordringer knyttet til pandemien har vi tilpasset vår praksis i behandlingen av søknader. Nå er vi tilbake i normal hverdag og henviser til retningslinjene som gjelder for disse søknadene. Spesielt presiseres pkt.1 i retningslinjene (frist for å søke som er minimum tre uker før ønsket permisjon). Denne fristen vil igjen bli overholdt fra og med tirsdag 18.10.2022. Søknader som kommer inn mindre enn tre uker i forkant vil ikke bli behandlet jfr. retningslinjene.
Det er viktig at det blir søkt om permisjon via skjema nederst i lenken over, det er ikke tilstrekkelig å sende inn en fraværsmelding via IST Home med teksten "Ferie".

 

Anne Cecilie Thidemansen Bjørvik er ansatt som rektor til Teigar ungdomsskole. Foto.

Færder kommune er glad for å kunne informere om at Anne Cecilie Thidemansen Bjørvik har takket ja til stillingen som rektor ved Teigar ungdomsskole. Anne Cecilie forventes å tiltre 1. januar 2023.

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten, og er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen. Alle kan henvise eller ta kontakt.