Elevundersøkelsen høst 2022: Informasjon til elever og foresatte

Elevundersøkelsen på Tjøme ungdomsskole vil bli gjennomført i løpet av uke 47. Elevene på alle trinn deltar.

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring. Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen,  fra Utdanningsdirektoratet