Informasjon om utdeling av jodtabletter til barn og ungdommer ved atomulykke

Hvis det skjer en atomulykke i Norge eller i nærheten av Norge, kan radioaktivt jod bli spredd gjennom luften i så store mengder at det er fare for at dette stoffet blir tatt opp i kroppen. Hvis du puster inn luft, spiser mat eller drikker vann som er forurenset med radioaktivt jod, kan det gi økt risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen. På denne måten beskytter jodtabletter deg mot radioaktivitet og gjør at det er mindre risiko for at du får kreft i denne kjertelen. Derfor anbefaler norske myndigheter at barn og unge under 18 år får en jodtablett hvis det skjer en atomulykke som utsetter dem for radioaktivt jod. Det er Kriseutvalget for atomberedskap som anbefaler om jodtabletter skal brukes.

Bilde av et opplyst brev og en brevsprekk på mørk bakgrunn  - Klikk for stort bilde

Ved en atomulykke kan det være viktig at barn og unge får jodtabletter raskt. Jodtabletter er derfor lagret på alle private og offentlige skoler, barnehager, Barne- og familieetatens institusjoner og andre institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid.

Det er meget sjelden at noen får bivirkninger etter å ha fått jodtabletter én gang.

Personer som er allergiske mot kaliumjodid skal ikke ha jodtabletter. Ved tvil bør du snakke med legen din.

Personer med stoffskiftesykdom bør kontrollere stoffskifteprøver 6-12 uker etter å ha tatt en jodtablett.

Personer med dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) kan få en forverring av hudsykdommen etter å ha tatt en jodtablett. Legen som er ansvarlig for behandling vil da vurdere om behandlingen bør justeres.

Hva du bør gjøre:

  • Du som er foresatt til barn under 16 år velger om barnet skal få jodtabletter.
  • Du må gi beskjed til barnehagen eller skolen, hvis du ikke ønsker at barnet skal få jodtablett.
     
  • Du som er ungdom, kan fra du fyller 16 år selv velge om du vil ta jodtablett.
  • Du må selv gi beskjed til skolen, hvis du ikke ønsker å få jodtablett ved en atomulykke.

Informasjonbrev om utdeling av jodtabletter til barn og ungdommer ved en atomulykke (PDF, 158 kB)