Endelig er FærderHuset åpent!

Ordfører Jon Sanness Andersen klipper båndet og FærderHuset er offisielt åpnet

Det var en gledens dag, da ordfører Jon Sanness Andersen endelig kunne klippe båndet og innvie FærderHuset. Mange ansatte og frivillige har stått på både tidlig og sent for å forvandle gamle Herstad skole til et innbydende møtested.

Hva er FærderHuset?

FærderHuset er et lavterskeltilbud som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier får rask og riktig hjelp når de har behov for det. Innbyggerne kan selv ta kontakt og trenger ikke henvisning.

- Å bygge lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig, og som du ikke må innom en hel haug med kommunale byråkrater for å få tilgang til, det er sånn fremtidens kommune skal se ut, sa ordføreren i sin tale.

I FærderHuset blir innbyggerne møtt av ansatte med ulik fagbakgrunn, som samarbeider godt med andre tjenester i kommunen. Alle tilbudene er gratis og er et tilbud til de som bor i Færder kommune.

Bygger på innbyggernes erfaringer

Kommunedirektør Kristin Nilsen gratulerte med åpning av FærderHuset, og sa i sin tale at den nye tjenesten bygger på det aller viktigste, nemlig erfaringsbasert kunnskap.

- Innbyggere i Færder har delt sine erfaringer og lært oss mye, og våre kloke medarbeidere har pekt på de utfordringer og forbedringsområder som oppstår i hverdagen. Jeg har besøkt FærderHuset for ikke så lenge siden, og det var en skikkelig fin dag på jobben! Jeg ble møtt med vennlighet og varme, mye engasjement og solid fagkunnskap. Smilende medmennesker tok meg imot i døra, jeg fikk en god og varm kaffekopp å holde rundt, og opplevende en lun og inkluderende atmosfære. Den opplevelsen vil også våre innbyggere oppleve når de kommer hit - en varm velkomst, et sted å være og et sted å få rett hjelp til rett tid, sa Nilsen.

Innbyggernes behov bestemmer

Kommunen ønsker å ta innbyggerne med på råd, slik at barn, unge og familier i sterkere grad er medvirkende. FærderHuset skal være et møtested der det er tilgjengelige ansatte, og det tilbys ulike temakvelder, kurs og lignende alt ettersom hva innbyggerne har behov for.

- Det er veldig fint for meg å få lov til å åpne et sted som har som fokus å sette folk i stand til å håndtere sine egne liv, avsluttet Sanness Andersen. Ordføreren siterte også tidligere statsminister i Sverige, Tage Erlander, som sa at jobben til politikerne er å bygge dansegulv, slik at menneskene kan danse livene sine.

Les mer om hva FærderHuset tilbyr her.