FærderHuset - barn, unge og familie

Informasjon om FærderHuset

Færderhuset er et lavterskeltilbud som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier får rask og riktig hjelp når de har behov for det. Du kan selv ta kontakt og trenger ikke henvisning. Kommunen ønsker å ta innbyggerne med på råd slik at barn, unge og familier i sterkere grad er medvirkende. FærderHuset skal være et møtested der det er tilgjengelige ansatte, og det tilbys ulike temakvelder, kurs og lignende alt ettersom hva innbyggerne har behov for.

Du kan lese mer om våre tilbud og arrangementer på vår Facebook-side.