Test av Nødvarsel - Test of the Emergency Alert System

VIKTIG MELDING:
Varslingsprøve onsdag 14. juni. Les mer på nødvarsel.no

IMPORTANT NOTICE:
Test of the Emergency Alert System Wednesday, 14 June. Read more at emergencyalert.no

Plan, kart, bygg og eiendom

Kommuneplanens arealdel er nå ute på andre gangs høring

Kommuneplanens arealdel er nå ute på andre gangs høring

Endret forslag til ny arealdel er nå sendt på ny høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser til endringer gjort etter første gangs høring er 1. august 2023. Mer informasjon her.