Barnehage

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars.

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2023, må du søke innen 1. mars 2023. Søk om barnehageplass.