Barnehage

Søknadsfrist 1. mars

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars. For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2024, må du søke innen 1. mars 2024. Søk om barnehageplass.