Organisering av Færder kommune

Færder kommune ledes av konstituert kommunedirektør Kristian Lægreid. Under finner du organisasjonskart for alle virksomhetsområdene og kontaktinformasjon til kommunedirektørens ledergruppe.

Organisasjonen er delt opp i fire virksomhetsområder: teknikk og miljø, helse, oppvekst og administrasjon, kultur og levekår.

Organisasjonskart

Kommunedirektørens ledergruppe