Vann, avløp, renovasjon, natur, klima og forurensing

Kommunale gebyrer 2023

Kommunale gebyrer 2023

Gebyrene beregnes på nytt hvert år. Les mer om de kommunale gebyrene for 2023 her.