Personvernerklæring og informasjonskapsler

Personopplysningsloven/GDPR gir plikter til kommunen og rettigheter til innbyggerne. Kommunen har blant annet plikt til å gi informasjon om behandling av personopplysninger, og denne personvernerklæringen er en del av informasjonsarbeidet. Du vil få mer detaljert informasjon dersom du henvender deg til den aktuelle tjenesten i kommunen, eller personvernombudet.

Personopplysninger

Færder kommune innhenter og mottar betydelige mengder personopplysninger. Formålet med dette er å kunne yte tjenester og utføre kommunale oppgaver. En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en konkret person, eksempelvis kontaktopplysninger, familieforhold, helseopplysninger, økonomiske opplysninger og opplysninger knyttet til mottak av kommunale tjenester.

Behandlingsansvarlig

Det er kommunedirektøren som har øverste ansvar for behandling av personopplysninger i kommunen.

Lovgrunnlaget

Det rettslige grunnlaget for kommunens behandling av personopplysninger er hovedsakelig at behandlingen er nødvendig for å utøve offentlig myndighet (GDPR art. 6, e)). Offentlig myndighetsutøvelse er kommunens forbud og påbud, og tilnærmet hele tjenesteproduksjonen (eksempelvis helsetjenestetilbud, barnehage, skole, PPT og barnevern). Dersom man er utenfor dette området, kan samtykke være et annet rettslig grunnlag for behandling (GDPR art. 6, a)).

Kommunen har plikt til å sørge for at personopplysningene kun benyttes til formålet de er innhentet for, og at behandlingen er i samsvar med gjeldende regler. Sentrale lover er offentleglova, forvaltningsloven, kommuneloven, arbeidsmiljøloven, arkivloven, opplæringslova, helseregisterloven, helsepersonelloven, barnevernloven, sosialtjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, NAV-loven, plan- og bygningsloven og e-komloven.

Datasikkerhet

Færder kommune har avtale med  Jarlsberg IKT, som har ansvar for å sørge for at lagrede personopplysninger er tilstrekkelig sikret mot at uvedkommende får tilgang. Ansattes tilgang til opplysninger er begrenset til de som har tjenestlig behov for opplysningene.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger. Skjema for innsyn ligger på kommunens nettside.

Rett til retting, sletting og begrensning av behandling

Dersom det er lagret uriktige eller ufullstendige personopplysninger, har kommunen plikt til å rette opplysningene.
Personopplysningene skal i utgangspunktet ikke lagres lenger enn nødvendig. Det er imidlertid ulike regler som medfører at kommunen i mange tilfeller ikke kan slette opplysninger (eks. arkivloven). Er samtykke grunnlag for behandling og dette trekkes, må kommunen som hovedregel slette opplysningene.
I noen tilfeller kan du kreve at kommunen begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Det innebærer at kommunen ikke sletter opplysningene, men tar vare på dem inntil ulike forhold er avklart (GDPR art. 18).

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du mener kommunen ikke handler i samsvar med personopplysningsloven, kan du kontakte Datatilsynet.
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefonnummer: 22 39 69 00

Personvernombud

Kommunen har personvernombud, som kan kontaktes vedrørende kommunens behandling av personopplysninger.
Bjørn Cato Rosenberg
E-post: bjorn.cato.rosenberg@faerder.kommune.no
Tlf.: 409 20 590

Informasjonskapsler

Når nettstedet færder.kommune.no brukes, lagres enkelte opplysninger om dette på brukerens datamaskin i små tekstfiler, kalt informasjonskapsler (eng. «cookies»).

Informasjonskapsler brukes blant annet til å gi brukere tilgang til ulike funksjoner på nettstedet, og er en vanlig metode for å logge hvilke sider brukerne besøker. Opplysningene benyttes for å forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet.

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan informasjonskapsler/cookies brukes på færder.kommune.no. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser - i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Formålet med cookies 

Formålet med vår bruk av cookies er å innhente statistikk og informasjon om hvordan våre besøkende bruker nettsidene våre, slik at vi kan gi mest mulig relevant informasjon og en best mulig brukeropplevelse i fremtiden.

Bjørn Cato Rosenberg
Advokat
E-post