Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

Facebook: Færder kultur

Følg oss gjerne på Facebook: Færder kultur hvor vi blant annet legger ut informasjon om arrangementer som foregår i kommunen.