Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for vinterdrift (brøyting og strøing) på alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem og andre offentlige plasser.

Når og hvor brøyter vi?

Når og hvor brøyter vi?
Hvor? Når brøyter vi? Ansvar Ferdig
Kommunale veier 6–8 cm ved tørr snø. 5 cm ved våt snø. Færder kommune Ved hovedutrykning, fra 10–14 timer avhengig av snømengder og konsistens.
Bussruter (på kommunale veier) 4 cm snø Færder kommune
Institusjoner/sykehjem 4 cm snø Færder kommune
Gang- og sykkelveier 1 cm snø Færder kommune 2–3 timer
Alle fylkesveier (kart) Statens vegvesen
Private veier De som bruker veien (i henhold til paragraf 54 i Lov om vegar)

Besøker du denne siden med en mobiltelefon? Vend telefonen til liggende skjermbilde for å se hele tabellen.

Utrykning/iverksetting av brøyting skjer etter vurdering av værprognosene fremover. Det vil si forventede nedbørsmengder og temperaturutvikling. Kommunen prioriterer gang- og sykkelveier, hovedveier med busstraseer og enkelte vanskelige veier, høyere enn boliggater generelt. Ved hovedutrykning (6-8 cm ved tørr snø eller 5 cm ved våt snø) utkalles alle brøyteenheter og man kjører kontinuerlig.

Privat ansvar

  • Private veier skal vedlikeholdes av de som bruker veien (i henhold til paragraf 54 i Lov om vegar).
  • Brøytekanter inn mot private veier og innkjøringer må brøytes av vei lag/borettslag/eier av bolig. Denne snøen kan ikke brøytes ut i vei/gate igjen.

Strøing

Igangsetting av strøing skjer etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosen fremover. I hovedsak skjer igangsettingen når det er blitt et behov, i mindre grad som et forebyggende tiltak fordi det ikke vil være hensiktsmessig i forhold til for eksempel nedbør. 

Kommunen prioriterer:

  • Hovedveier med busstraseer, og høytliggende områder og gang- og sykkelveier, høyere enn boliggater generelt.
  • Institusjoner/sykehjem, skoler og barnehager.

Ved enkelte værforhold, for eksempel når det kommer regn på frossen bar bakke, vil strøingen utvides til at man kjører med alle enheter i alle veier og gater.

Strøkasser

Kommunen har utplassert sandkasser på enkelte punkter på kommunale veier som kan benyttes av alle. Det er også mulig å hente sand her for å strø på private innkjørsler. Det står også strøkasser på mange private veier. De må fylles av eierne av veien selv, men strøsand kan hentes på utedrifts lager i Semsveien 15.

Informasjon om brøyting og strøing

Brøyteutrykning og strøutrykning blir varslet på kommunens Facebook-side.

Kontakt oss

Når brøytingen/strøingen pågår vil henvendelser på dagtid betjenes av Servicesenteret på telefon 33 39 00 00. Når mange ringer kan det være vanskelig å komme gjennom på telefonen. Utenom ordinær arbeidstid (mandag–fredag kl. 08:00–15:00) kan utedrift nås på vakttelefonen 46 93 36 80.

Kommunen kan også nås på Meld inn feil-tjeneste på kommunens hjemmeside. Alle henvendelsene blir registrert og lest, men ikke besvart omgående.

Sentralbord
Telefon 33 39 00 00

Mandag–fredag kl. 09:00–15:00

Vakttelefon Utedrift
Brukes etter kl 15.00
Telefon 469 33 680