Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for vinterdrift (brøyting og strøing) på alle kommunale veier, gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem og andre offentlige plasser.

Når og hvor brøyter vi?

Når og hvor brøyter vi?
Hvor? Når brøyter vi? Ansvar Ferdig
Kommunale veier 6–8 cm ved tørr snø. 5 cm ved våt snø. Færder kommune Ved hovedutrykning, fra 10–14 timer avhengig av snømengder og konsistens.
Bussruter (på kommunale veier) 4 cm snø Færder kommune
Institusjoner/sykehjem 4 cm snø Færder kommune
Gang- og sykkelveier 1 cm snø Færder kommune 2–3 timer
Alle fylkesveier (kart) Statens vegvesen
Private veier De som bruker veien (i henhold til paragraf 54 i Lov om vegar)

Besøker du denne siden med en mobiltelefon? Vend telefonen til liggende skjermbilde for å se hele tabellen.

Utrykning/iverksetting av brøyting skjer etter vurdering av værprognosene fremover. Det vil si forventede nedbørsmengder og temperaturutvikling. Kommunen prioriterer gang- og sykkelveier, hovedveier med busstraseer og enkelte vanskelige veier, høyere enn boliggater generelt. Ved hovedutrykning (6-8 cm ved tørr snø eller 5 cm ved våt snø) utkalles alle brøyteenheter og man kjører kontinuerlig.

Hvem eier veien?

Statens vegvesen sitt Vegkart viser offentlig informasjon om Norges veier fra Nasjonal vegdatabank. Se veikart på Statens vegvesen sin nettside.

Privat ansvar

  • Private veier skal vedlikeholdes av de som bruker veien (i henhold til paragraf 54 i Lov om vegar).
  • Brøytekanter inn mot private veier og innkjøringer må brøytes av vei lag/borettslag/eier av bolig. Denne snøen kan ikke brøytes ut i vei/gate igjen.

Strøing

Igangsetting av strøing skjer etter værsituasjonen og etter vurdering av værprognosen fremover. I hovedsak skjer igangsettingen når det er blitt et behov, i mindre grad som et forebyggende tiltak fordi det ikke vil være hensiktsmessig i forhold til for eksempel nedbør. 

Kommunen prioriterer:

  • Hovedveier med busstraseer, og høytliggende områder og gang- og sykkelveier, høyere enn boliggater generelt.
  • Institusjoner/sykehjem, skoler og barnehager.

Ved enkelte værforhold, for eksempel når det kommer regn på frossen bar bakke, vil strøingen utvides til at man kjører med alle enheter i alle veier og gater.

Strøkasser

Kommunen har utplassert sandkasser på enkelte punkter på kommunale veier som kan benyttes av alle. Strøsand til privat bruk kan hentes, i for eksempel en bøtte, på utedrifts lager i Semsveien 15.

Informasjon om brøyting og strøing

Brøyteutrykning og strøutrykning blir varslet på kommunens Facebook-side.

Vakttelefon – vei og friluft

Telefon: 33 28 42 64

Henvendelser som er akutte og som gjelder skade på vei, trefall over vei, snøbrøyting eller strøing på kommunal vei, rettes hit.

Opplever du feil/mangler som ikke er akutte, kan du bruke kommunens meld inn feil-tjeneste.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon – vei og friluft

Telefon: 33 28 42 64

Henvendelser som er akutte og som gjelder skade på vei, trefall over vei, snøbrøyting eller strøing på kommunal vei, rettes hit.

Opplever du feil/mangler som ikke er akutte, kan du bruke kommunens meld inn feil-tjeneste.