Fakturainformasjon

Her finner du vår fakturaadresse.

Fakturaadresse

Færder kommune
Virksomhet/enhet
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 TØNSBERG

Kommunenummer:
3811

Organisasjonsnummer:
817 263 992

Bankkontonummer:
2470 30 34000

EHF-fakturaer

Færder kommune vil ha tilsendt alle fakturaer på EHF-format. Mer informasjon om EHF og aksesspunkter finnes her: https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/ehf-infrastruktur-kontraktsoppfolging-systemleverandorer

Referanse

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Færder kommune bruker et 5-sifret referansenummer for at fakturaen skal gå automatisk til rett mottaker.

Det må kun stå vårt 5-sifrede referansenummer (IKKE NAVN) for at fakturaer skal gå til rett mottaker i kommunen.

Fakturainformasjon til deg som innbygger

Dokument