Faktura fra kommunen

Færder kommune sender kun ut fakturaer til innbyggerne i den distribusjonskanalen som du som mottaker har åpnet opp for. Vi er opptatt av å ha gode digitale distribusjonskanaler både av økonomiske og praktiske årsaker.

Oversikt over mine fakturaer

Betalingsutsettelse

Dersom du har opplevd at faktura fra Færder kommune automatisk har blitt opprettet som eFaktura, henger det sammen med funksjonalitet i bankene og Vipps. I 2018 innførte bankene en tjeneste som lot kundene automatisk opprette eFaktura-avtale med alle de betaler regninger til. Det samme gjelder dersom du har godkjent å få fakturaer gjennom Vipps. Færder kommune kan ikke endre hvordan du mottar dine fakturaer, innstillinger må du selv endre i din nettbank eller Vipps-konto. Ta kontakt med din bankforbindelse dersom du har spørsmål.

Distribusjonskanalene i prioritert rekkefølge

  1.  Avtalegiro.
  2.  Avtalegiro med eFakturavarsel (innebærer både avtalegiroavtale og eFakturaavtale).
  3.  eFaktura (mottas også i Vipps dersom det er aktivert).
  4.  Digital postkasse (for tiden ikke aktiv).
  5.  E-post.
  6.  Papirfaktura (uten girodel).

Avtalegiro kan du åpne i nettbanken din eller ved hjelp av din bankforbindelse. eFakturaavtale åpnes i nettbank eller i Vipps.

Ikke mulig å betale dobbelt

Standard innstilling i Vipps er at Vipps eFaktura er aktivert. Det betyr at alle fakturautstedere som kan sende eFaktura vil gjøre det. Faktura kan godkjennes enten i nettbanken eller i Vipps, de speiler hverandre. Det vil ikke være mulig å betale dobbelt.

  • Ønsker du ikke eFaktura i Vipps må dette slåes av under Profil, Regninger og eFaktura. Er Vipps eFaktura opprettet må også eFakturaavtalen slettes i nettbanken.

Felles for distribusjonskanal 1, 2 og 3 er at dette er bankprodukter som kommunen ikke kan åpne, endre eller avslutte for sine kunder.

Ønsker å sende minst mulig på papir

For at kommunen skal kunne sende faktura på e-post eller i post må alle avtaler i punkt 1–4 avsluttes. Færder kommune ønsker å sende færrest mulig fakturaer på papir, både for å spare miljøet og fordi det er dyrt.

Mottar du fakturaer i din digitale postkasse og ønsker en av de andre kanalene må du selv åpne en av distribusjonskanalene 1, 2 eller 3. Da vil denne kanalen benyttes på neste faktura.

Har du ikke mottatt forventet faktura fra oss?

Sjekk i bank, nettbank eller Vipps om dine avtaler er aktive. Fakturakopi kan du laste ned fra Min side eller ved å sende en henvendelse til e-postadressen: innfordring@faerder.kommune.no. Kontakt oss også om du har spørsmål vedrørende fakturadistribusjon.

Spørsmål om selve fakturagrunnlaget må alltid stilles til den virksomhet som leverer tjenesten du er fakturert for.