Søk om torvplass på Teie torv

Teie torv. Foto. - Klikk for stort bildeTeie torv

På Teie torv er det mulig å låne plass for salg, stand og annen bruk, for eksempel utstilling. Det er servicesenteret som administrerer utlån av plassene på torvet. Vi gjør oppmerksom på at det kan være opptil 3 ukers saksbehandlingstid. Retningslinjer for torvplasser finner du her. (PDF, 183 kB)

Søk om torvplass på Teie torv

Teie torv er primært forbeholdt torvhandlere og lokalt næringsliv. Det åpnes midlertidig opp for større arrangementer. Innvilgelse av slike arrangementer gjøres etter en helhetsvurdering av hva slags type arrangement det søkes om og antall arrangementer totalt den gjeldende sesongen. Planlegges det større arrangementer, må Servicesenteret kontaktes i god tid. Det skal utarbeides en plan som viser blant annet alternative parkeringsplasser ved skilting og parkeringsvakter.

Torvhandel

Gatesalg skal bare foregå på torvet, på oppmerkede plasser. 

Sesongleie av torvplass 

For å få fast torvplass over en lengre periode, må det søkes om før 1. april. Tildeling skjer i løpet av april. 

Strøm/elektrisitet

  • Det faktureres for bruk av strøm.
  • Det må betales et depositum for utlevering av nøkkel.
  • Nøkkel til strømskap kan du få etter avtale med kommunen.

Plass kan ikke tas i bruk uten skriftlig godkjenning fra kommunen.

Kart

Kart over torvplasser på Teie torv. - Klikk for stort bildeKart over torvplassene på Teie torv